Contoh Surat Pengesahan Jawatan dan Majikan

Contoh Surat Pengesahan Jawatan dan Majikan

Surat pengesahan jawatan dan juga surat pengesahan majikan adalah dua surat yang mana isinya hampir sama.

Surat ini memberitahu bahawa penama sekian adalah pekerja di pejabat yang dinyatakan.

Surat ini dikeluarkan oleh majikan bagi mengesahkan jawatan yang disandang di sesuatu tempat kerja.Di sini kami kongsikan secara ringkas contoh surat pengesahan majikan dan jawatan.

Contoh Suarat Pengesahan Majikan (dan Jawatan)

Boleh ikuti contoh ini. (edit ikut kesesuaian)

              Ruj. Tuan:
              Ruj. Kami:
              Tarikh  :

Setiausaha
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Perkhidmatan
Aras 8, Blok C7, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62520 PUTRAJAYA

Tuan,

SURAT PENGESAHAN JAWATAN DAN BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah merupakan pegawai kami di Syarikat ……………………………………………….. Berikut adalah butir-butir perkhidmatan beliau:

 1. Nama :

 2. No. Kad Pengenalan :

 3. No. Pekerja/No. Gaji :

 4. Tarikh Mula Berkhidmat : (hh/bb/tt)

 5. Tarikh Meletak Jawatan : (hh/bb/tt)

 6. Jawatan :

 7. Bahagian :

 8. Status Jawatan : (Tetap/Kontrak/Sementara/Sambilan)

 9. Gaji Pokok :

 10. Gaji Pokok
  (termasuk elaun) :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(Nama Pegawai Yang Mengesahkan)
Nama dan cop syarikat.

contoh surat majikan

===========

Contoh seterusnya seperti di bawah ini. Kami sediakan template sedia ada untuk anda edit.

Kepada, Pemegang Jawatan

Dengan hormat,

Saya, [Nama Pembuat Surat], [Jawatan], [Nama Organisasi], dengan ini memberikan pengesahan bahawa [Nama Pemegang Jawatan], [Jawatan Pemegang], adalah benar-benar bekerja di bawah [Nama Organisasi] sejak [Tarikh Mula Bekerja].

[Nama Pemegang Jawatan] adalah [Keterangan Berkaitan dengan Pemegang Jawatan, seperti Pengalaman atau Kemahiran]. [Dia/Beliau] mempunyai tanggungjawab untuk [Menyenaraikan Tanggungjawab Pemegang Jawatan].

Sebagai [Jawatan Pembuat Surat], saya memberikan pengesahan bahawa [Nama Pemegang Jawatan] memenuhi semua syarat dan keperluan untuk memegang jawatan [Jawatan Pemegang].

Sekian, terima kasih.

Saya yakin bahawa [Nama Pemegang Jawatan] akan terus memberikan sumbangan yang baik kepada [Nama Organisasi].

Sekian, terima kasih.

Yang benar, [Nama Pembuat Surat] [Jawatan Pembuat Surat] [Nama Organisasi]

=======

Ringkas bukan?Anda boleh ikuti contoh ini dengan memasukkan butiran yang perlu dan tidak perlu.Tidak semua bahagian butir-butir tersebut diperlukan, adakalanya cuma perkara 1-4 sahaja.