Permohonan Biasiswa YDPA 2023 Online

Permohonan Biasiswa YDPA 2023 Online

Permohonan Biasiswa YDPA 2023 ini adalah bagi mengiktiraf kebolehan luar biasa seseorang pelajar, di samping memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian.

Biasiswa ini dibuka kepada mereka yang ingin mengikuti pengajian diperingkat Sarjana (penyelidikan) atau Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang Sains dan Teknologi, Ekonomi, Undang-undang atau Kewangan Islam di Institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia.

Biasiswa ini juga memberikan kelebihan dari segi kadar biasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan dan penempatan di universiti-universiti yang terkemuka.

Biasiswa YDPA 2023

Tarikh Permohonan Biasiswa YDPA 2023

Permohonan ini akan dibuka mulai 30 Januari sehingga 3 Mac 2023, secara dalam talian.

Syarat-Syarat Permohonan Biasiswa YDPA 2023

Sebelum anda membuat permohonan Biasiswa YDPA 2023, pastikan ada memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dalam permohonan ini mempunyai syarat-syarat Umum dan juga Syarat-syarat khusus.

Syarat-Syarat Umum

 • Warganegara Malaysia

 • Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2023.

Syarat-Syarat Khusus

 1. Mempunyai keputusan akademik yang amat cemerlang di pengajian :
  - Ijazah Sarjana Muda yang telah diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya bagi calon Sarjanan
  - Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjanan yang diiktiraf oleh Kerajaan dengan CGPA minimum 3.75 atau kelas pertama atau yang setaraf dengannya bagi calon Ph.D.

 2. Telah mendapat tawaran tanpa syarat bagi pengajian secarah penuh masa pada tahun 2023 di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia yang disenaraikan oleh JPA mengikut bidang pengajian .

 3. Pengajian bagi peringkat Sarjana adalah secara mod penyelidikan sahaja yang mewajibkan penyediaan kertas penyelidikan disertasi tesis.

 4. Terlibat dalam penghasilan kerja-kerja kreatif dan inovatif seperti penulisan, reka cipta seni atau teknologi dan sebagainya iaitu :
  - Calon Sarjana : Penglibatan calon secara aktif adalah satu kelebihan
  - Calon Ph.D : Penglibatan calon adalah wajib ( Calon yang tiada penglibatan dianggap sebagai tidak memenuhi syarat dan tidak akan disenarai pende untuk temu duga).

 5. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang aktif dalam kegiatan ko-kurukulum / aktiviti kemasyarakatan.

Cara Pemohonan Biasiswa YDPA 20223

Untuk makluman, pemohon boleh melengkapkan borang permohonan secara dalam talian melalui portal = http://esilav2.jpa.gov.my/

Untuk borang permohonan yang lengkap berserta dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan hendaklah dikemukakan dan diterima oleh pihak JPA sebelum atau pada 10 Mac 2023 sama ada secara serahan tangan atau pos.

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai Permohonan Biasiswa YDPA 2023, anda boleh layari laman web rasmi = http://esilav2.jpa.gov.my/

ATAU

 • Hubungi talian 03-8885 3053 / 3571 (pada setiap hari bekerja, 9:00 pagi singga 5:00 petang).

 • E-mel : [email protected]

Soalan Lazim

Bilakah tarikh permohonan Biasiswa YDPA ini ?

Bermula pada 30 Januari sehingga 03 Mac 2023

Bagaimanakah cara memohon Biasiswa YDPA ?

Anda boleh terus layari laman web yang ada di astikel dengan secara online.