Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022 : Cara Memohon (BYDPA ) Online

Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022 : Cara Memohon (BYDPA ) Online

Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022 . Berita baik kepada semua warganegara Malaysia yang mana mereka belajar di pengajian peringkat Sarjana (Penyelidikan) dan Doktor Falsafah (Ph.D) , Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kini telah membuka permohonan bagi mereka yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang Dipetuan Agong (BYDPA) ini.

Biasiswa Yang Dipertuan Agong ini adalah bagi mengiktiraf kebolehan luar biasa seseorang pelajar, di samping memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian.

Biasiswa YDPA ini menawarkan sebanyak 12 biasiswa iaitu enam untuk pengajian di peringkat Sarjana dan enam pula untuk pengajian di peringkat PhD .

Kelebihan Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022

Kelebihan biasiswa ini adalah dari segi kadar biasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan dan penempatan di universiti-universiti yang terkemuka.

Tarikh Permohonan

Tarikh permohonan bagi biasiswa ini :

  • 19 Januari 2022 hingga 22 Februari 2022

  • Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022

Cara Memohon Biasiswa Yang Dipertuan Agong 2022

Pemohon beoleh melengkapkan borang permohonan secara dalam talian melalui portal = https://esilav2.jpa.gov.my/ bermula 19 Januari 2022.

Borang permohonan yang lengkap berserta dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan hendaklah dikemukakan dan diterima oleh pihak JPA sebelum atau pada 22 Februari 2022 sama ada secara serahan tangan atau pos.

Maklumat Lanjut

Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, pemohon boleh terus layari atau hubungi :

  1. Layari portala = https://esilav2.jpa.gov.my/
  2. Hubungi talian 03-8885 3879 / 3569 / 3438 / 3371 / 3571 ( pada setiap
    hari bekerja bermula jam 9:00 pagi hingga 5:00 petang).
  3. Emel kepada [email protected]

Soalan Lazim

Bilakah tarikh permohonan ini ?

Permohonan ini dibuka bermula 19 Januari 2022 hingga 22 februari 2022.

Apakah kelebihan biasiswa ini ?

Kelbihan biasiswa ini adalah dari segi kadar biasiswa yang ditawarkan, syarat-syarat kelayakan dan penempatan di universiti-universiti yang terkemuka.