Senarai Mata Pelajaran STEM 2020

Senarai Mata Pelajaran STEM 2020

Mulai tahun 2020. Mata pelajaran bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 kini mengikut pakej mata pelajaran yang baharu yang dikenali sebagai STEM.

Kriteria Pakej STEM 2020

  1. Mengambil semua MP Sains Tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan,
  2. Mengambil mana-mana 2 MP Sains Tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya 1 MP elektif STEM Sains Gunaan dan teknologi ATAU MP bukan daripada elektif STEM; atau
  3. Mengambil mana-mana 2 MP elektif STEM Sains Gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana 1 MP Vokasional (MPV).

Senarai Mata Pelajaran

mata pelajaran teras ada;ah seperti berikut:

mp teras

Senarai Mata Pelajaran STEM

Ini pula adalah senarai mata pelajaran STEM

STEM terbahagi kepada 3 jenis iaitu:

  1. STEM Sains Tulen dan Matematik tambahan
  2. STEM Sains Gunaan dan Teknologi
  3. STEM Vokasional

Senarai mata pelajaran 3 pakej stem ini boleh dilihat di bawah ini.

Mata Pelajaran Elektif

Ini adalah senarai MP Elektif

mp elektif

Buat keputusan yang tepat untuk memilih pakej STEM yang anda inginkan. Jika boleh buat perbincangan dahulu dengan guru dan juga ibu bapa. Selamat membuat pilihan aliran di tingkatan 4.