Login PAJSK- Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum

Login PAJSK- Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan Dan Kokurikulum

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) merupakan satu sistem yang mana merekod aktiviti pelajar dari segi sukan dan kokurikulum.

Portal PAJSK diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyediakan satu platform pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard. Di mana ianya sama bagi seluruh sekolah yang ada di Malaysia.

Dengan ini, akan mengelakkan ketaksamarataan di dalam pemberian markah kokum kepada para pelajar.

Tujuan PAJSK

  • Menyediakan satu kaedah pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard dan boleh diterima pakai oleh semua sekolah.

  • Membantu Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, Majlis Amanah Rakyat (MARA) dalam membuat penilaian kemasukan murid-murid ke institusi tersebut.

  • Membantu Jabatan Pengurusan, Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Universiti Awam (UA).

  • Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh dalam kalangan murid.

pajsk

Login ke Dalam Sistem PAJSK Sekolah Rendah dan Menengah

Untuk login, anda bolehlah klik pautan berikut: https://pajsk.moe.gov.my/index.php

Sebarang aduan/pertanyaan berkenaan sistem boleh dipanjangkan ke [email protected]

Panduan Pemarkahan / Format PAJSK

PAJSK terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu;

  • SEGAK

  • Kokurikulum (Kelab Persatuan, Unit Beruniform, Sukan /Permainan)

  • Ekstra Kurikulum

Untuk melihat secara terperinci panduan ini, bolehlah klik pautan di bawah ini:

Panduan PAJSK

Semoga panduan ringkas ini membolehkah para guru untuk membuat pentaksiran dan mengisi markah PAJSK kepada murid/pelajar.

Notis terbaru PAJSK

**PENGISIAN DATA PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) BAGI KALENDER AKADEMIK SESI 2022/2023
**Pengiktirafan program-program peringkat KEBANGSAAN dan ANTARABANGSA boleh dirujuk melalui pautan https://bit.ly/iktirafpajsk

Bagi Pengiktirafan program peringkat NEGERI/DAERAH, boleh dirujuk melalui Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) masing-masing.

Bagi sekolah swasta yang belum berdaftar dengan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM), mohon berhubung dengan Sektor Pengurusan Sekolah, Unit Swasta, Jabatan Pendidikan Negeri. (Sekolah swasta yang menggunakan KURIKULUM KEBANGSAAN sahaja)
Mohon pengguna (JPN, PPD, guru sekolah rendah dan sekolah menengah untuk masukkan kata laluan sementara (Pajsk2022) dan buat pengemaskinian kepada kata laluan yang baharu. Sila masukkan kata laluan Pajsk2022 sebagai kata laluan lama.

artikel lain: