myCPD KKM 2.0 : Login & Semakan

myCPD KKM 2.0 : Login & Semakan

myCPD KKM 2.0 adalah platform dalam talian yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk memudahkan pegawai perubatan dan kesihatan untuk mengakses pelbagai maklumat berkaitan dengan perkembangan profesional mereka. Melalui platform ini, mereka dapat merekodkan aktiviti pengajaran, penyelidikan, dan pembelajaran secara digital dan mengakses semakan terkini berkaitan dengan mata kredit yang diperoleh.

Untuk menggunakan myCPD KKM 2.0, pengguna perlu mendaftar akaun terlebih dahulu. Setelah itu, mereka boleh login ke akaun mereka dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan semasa pendaftaran. Setelah login, pengguna akan dihantar ke laman utama myCPD KKM 2.0, di mana mereka dapat memilih pelbagai fungsi seperti merekodkan aktiviti pembelajaran, memohon perakuan, dan mengakses rekod mata kredit mereka.

myCPD KKM 2.0 juga adalah sistem penting untuk para profesional kesihatan di Malaysia untuk memantau dan menguruskan rekod latihan mereka. Dengan mendaftar sebagai pengguna dan log masuk ke dalam sistem, para profesional kesihatan boleh memastikan bahawa mereka sentiasa memenuhi keperluan latihan profesional yang ditetapkan oleh KKM.

myCPD KKM 2.0

myCPD KKM 2.0 Daftar & Login

Untuk menggunakan myCPD KKM 2.0, pengguna perlu mendaftar akaun terlebih dahulu. Setelah itu, mereka boleh login ke akaun mereka dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang diberikan semasa pendaftaran.

Ikuti langkah-langkah mendaftar akaun pengguna :

  1. Pergi ke laman web rasmi di pautan ini = https://www.mycpd2.moh.gov.my/.

  2. Klik pada pautan “Daftar” di bahagian kanan atas laman web.

  3. Isi borang pendaftaran dengan maklumat peribadi yang diperlukan seperti nama penuh, nombor pengenalan diri, dan maklumat keahlian profesional.

  4. Pastikan semua maklumat yang dimasukkan adalah betul dan lengkap sebelum menghantar borang pendaftaran.

  5. Akaun pengguna akan diaktifkan selepas pihak KKM mengesahkan maklumat yang diberikan.

Langkah-langkah log masuk ke dalam sistem myCPD KKM :

  1. Pergi ke laman web rasmi seperti di pautan ini = https://www.mycpd2.moh.gov.my/.

  2. Masukkan nama pengguna dan kata laluan yang telah didaftarkan semasa pendaftaran akaun pengguna.

  3. Klik pada butang “Log Masuk”.

  4. Setelah berjaya log masuk, pengguna boleh mula mengakses maklumat dan fungsi dalam sistem tersebut.

Setelah log masuk ke dalam sistem myCPD KKM 2.0, pengguna boleh melihat rekod latihan mereka dan membuat semakan terhadap status pematuhan dengan keperluan latihan profesional. Para pengguna juga boleh menambah maklumat tentang latihan yang telah diambil, termasuk kursus, seminar, dan latihan dalam talian.

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai myCPD KKM 2.0, anda boleh terus hubungi :