Delima KPM : Login Akaun Guru, Ibu bapa dan Murid

Delima KPM : Login Akaun Guru, Ibu bapa dan Murid

Delima KPM merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Delima KPM juga merupakan satu platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pelajar, di mana ia boleh diakses menggunakan akaun Google sedia ada.

Sering keperluan untuk masa kini, Delima telah dipertingkatkan ciri-cirinya dengan menggabungkan tiga perkara penting iaitu pembelajaran peribadi, pengalaman penggunan yang dipertingkatkan dan penggunaan analisis data.

Apa Itu Delima KPM ?

Menyahut seruan Education 4.0, pendekatan global dalam sektor pendidikan untuk menyatuni kebangkitan Revolusi Perindustrian Keempat, KPM menerusi BAhagian Sumber dan Teknologi Pendidikan (BSTP) terus menerapkan unsur inovasi sebagai teras dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) nya.

Platform atas talian ini menggalakkan budaya inovatif, dari penghasilan bahan, cara mengajar dan belajar sehinggalahpengaplikasian ilmu untuk mencipta penyelesaian kepada pelbagai masalah, baik dihadapi guru mahupun murid.

Cara Login Delima KPM

Sebelum anda login ke portal Delima ini, para guru, ibu bapa dan pelajar perlu dahulu untuk mendapatkan ID dan kata laluan yang dibekalkan olejh pihak sekolah bagi membolehkan mereka mengakses portal ini.

Untuk log masuk, sila ikuti langkah-langkah tersebut :

 1. Klik ke pautan ini = https://d2.delima.edu.my/login

 2. Tandakan (/) pada kotak “Accept Term & Conditions”

 3. Klik butang “Click Here To Login”

 4. Masukkan Username dan kata Laluan yang dibekalkan oleh pihak sekolah.

Fungsi Dalam Portal Delima KPM

Antara fungsinya adalah :

 1. Digital Textbook

 2. Microsoft office 365 (Word, Excel, Power Point etc) - Free untuk semua murid dan guru

 3. Canva

 4. Padlet

 5. Wolfram Alpha

 6. Semua Google Services - Earth, Translate, etc.7. MINECRAFT EDUCATION EDITION.

Delima KPM

Sila rujuk Pengalaman Baharu (Guru) melalui lampiran di bawah :

 1. Gambar guru, nama guru, nama sekolah

 2. Ruang carian

 3. Ruang utama

 4. Pautan ke perkhidmatan dalam talian KPM

 5. Pilhan Bahsa

 6. Sentimen diri

 7. Mode dark / light

 8. Ruangan pembangunan Profesional

 9. Ruang Pengajaran Saya

 10. Button pilihan ruang pengajaran

 11. Ruang Pengumuman

 12. Ruang aktiviti pengajaran (Google Classroom)

 13. Ruang pertanyaan (Chatbot)

Sila rujuk pula Pengalaman Baharu (Murid) dalam lampiran di bawah:

 1. Gambar murid, Nama murid. Nama sekolah

 2. DIGITAL ME - Digital badges yang diperolehi oleh murid

 3. Ruang Carian

 4. Ruang Utama

 5. Pautan ke perkhidmatan dalam talian KPM

 6. Pilihan Bahasa

 7. Sentimen diri

 8. Mode dark / light

 9. Ruang Pengumuman

 10. Ruang Pembelajaran Saya

 11. Button pilihan ruang pembelajaran

 12. Ruang Tugasan (Gdrive)

 13. Ruang aktiviti pembelajaran (Google Classrooam)

 14. Ruang pertanyaan (Chatbot)

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai Delima KPM, sila hubungi pihak sekolah atau sila rujuk pautan berikut :

 1. Portal rasmi Delima = https://d2.delima.edu.my/login

 2. Laman Sokongan Ibu bapa = https://sites.google.com/moe-dl.edu.my/public/untuk-ibu-bapa?pli=1