Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM)

Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM)

Institut Terjemahan & Buku Malaysia (atau singkatannya, ITBM; dahulunya dikenal sebagai Institut Terjemahan Negara Malaysia [ITNM]) telah ditubuhkan pada 14 September 1993 bagi menyediakan prasarana industri terjemahan di Malaysia.

ITBM merupakan sebuah syarikat berhad berkaitan kerajaan dan modal asas dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD). Pentadbiran ITBM diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Baca: Semakan Penyata KWSP Online

Objektif, bidang kuasa, ahli lembaga pengarah dan urusan berkaitan fungsi ITBM adalah tertakluk pada Memorandum dan Tataurusan Persatuan ITBM yang diluluskan oleh Pendaftar Syarikat, selaras dengan Akta Syarikat 1965.

Ditubuhkan bagi mengangkat industri terjemahan di Malaysia, mengendali hal ehwal berkaitan terjemahan, kejurubahasaan dan pemindahan ilmu di semua peringkat sama ada kebangsaan mahupun antarabangsa. Turut bertanggungjawab memperkasa dan memperbanyak penerbitan karya asli penulis tempatan bagi merancakkan industri perbukuan di Malaysia

artikel lain: Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)

Misi ITBM:

 • Mengatasi halangan bahasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan melalui terjemahan berkualiti untuk melahirkan masyarakat maju, selaras dengan Wawasan 2020;
 • Memperkaya dan memperkasa kepustakaan berbahasa Melayu sebagai wahana pemikiran bangsa Malaysia meliputi aspek budaya, sains dan teknologi melalui terjemahan dan penerbitan buku;
 • Mengantarabangsakan karya kebangsaan secara berterusan melalui aktiviti penterjemahan dan penerbitan buku supaya setanding dengan karya yang diiktiraf dunia;
 • Membangunkan  modal insan dalam industri penterjemahan dan penerbitan buku.

Visi ITBM:

 • Menjadi badan penterjemahan terunggul dan penerbit buku berkualiti.

Khidmat ITBM:

 • Khidmat Terjemahan: Buku, laporan, sijil, dokumen rasmi, sari kata, audio visual dan lain-lain.
 • Khidmat Kejurubahasaan: Perbicaraan mahkamah, persidangan, seminar, mesyuarat, lawatan rasmi, pelancongan dan lain-lain.
 • Khidmat Latihan & Kursus: Kursus terjemahan, bahasa, kejurubahasaan, penyuntingan dan lain-lain.
 • Khidmat Penerbitan: Menerbitkan buku terjemahan dan karya asli pelbagai genre.
 • Jualan Buku: pelbagai jenis buku terbitan ITBM dijual di www.itbm.com.my, WhatsApp 0192219015 atau Kedai Buku Bergerak ITBM.
 • Khidmat Sokongan: pengesahan dokumen, percetakan, atur huruf dan lain-lain

Untuk maklumat lanjut, lihat di sini.