ePerolehan Tender dan Sebut Harga

ePerolehan Tender dan Sebut Harga

ePerolehan merupakan satu portal yang dibangunkan oleh kerajaan bagi orang ramai menawarkan produk dan perkhidmatan mereka kepada kerajaan. Semuanya dilaksanakan secara atas talian (online). Eperolehan juga bertindak sebagai medium untuk para pembekal memperbaharui lesen Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh laman ePerolehan adalah:

  • Menghantar cadangan Tender / Sebut Harga
  • Menghantar permohonan
  • Menerima Permohonan
  • Menyemak status permohonan
  • Menyerahkan tawaran tender
  • Membuat / menerima pembayaran secara atas talian
  • Katalog Elektronik (eCat).

Login ePerolehan

Anda boleh log masuk ke dalam sistem ePerolehan dengan klik pautan di bawah ini:

EPEROLEHAN

EPEROLEHAN LOGIN

Pendaftaran Baru ePerolehan

Jika anda belum mempunyai login ID dan kata laluan, anda bolehlah mendaftar terlebih dahulu.

Klik pautan yang kami sediakan di bawah ini:

daftar

Terma dan Syarat Pendaftaran

Ini adalah terma dan syarat perlu dipatuhi sebelum membuat pendaftaran akaun pada ePerolehan

TERMA DAN SYARAT

1.Pentadbir Pembekal bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan benar termasuk menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan, semasa proses pendaftaran sebagai Akaun Asas atau Akaun MOF

2.Pentadbir Pembekal perlu dilantik dari kalangan personel syarikat (Pemilik/ Pengarah/ Pengurusan Atasan/ Pengurusan/ Pekerja) yang telah diisytihar di dalam Sistem ePerolehan

3.Pentadbir Pembekal wajib mempunyai akaun e-mel yang sah

4.Pentadbir Pembekal hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerahsiaan ID dan Kata Laluan masing-masing bagi syarikat yang diwakilinya untuk log masuk ke Sistem ePerolehan; dan

5.Pentadbir Pembekal akan mendapat satu (1) sijil digital percuma untuk tempoh tiga tahun pertama bagi sesebuah syarikat yang diwakilinya. Permohonan sijil digital tambahan akan dikenakan bayaran sebanyak RM120.00 + 0% GST dan hanya boleh dilaksanakan oleh Pentadbir Pembekal melalui Sistem ePerolehan

6.Dengan menyerahkan permohonan secara atas talian melalui Sistem ePerolehan, anda telah bersetuju untuk terikat dengan syarat dan terma yang termaktub dalam Terma Perkhidmatan Piawaian ePerolehan dan sebarang perubahan yang dilakukan ke atasnya dari semasa ke semasa. Anda adalah dinasihatkan supaya membaca dengan teliti dan memahami kesemua syarat dan terma bagi Terma Perkhidmatan Piawai sebelum menyerahkan permohonan anda

Bolehkah perolehan kerja dilaksanakan menggunakan sistem eperolehan baru?

Tidak. Sistem baru hanya untuk urusan bekalan dan perkhidmatan sahaja.

Berapa lamakah tempoh token boleh digunakan dan akan tamat?

3 tahun.

Berapakah kadar fi bagi setiap transaksi?

Kadar fi perkhidmatan 0.8% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum RM9,600 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih bagi perolehan atau kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran.

Apakah kriteria bagi pembekal yang ingin berdaftar akaun asas?

Kriteria-kriteria yang perlu ada bagi pembekal yang ingin berdaftar akaun asas adalah:- Syarikat atau Perniagaan atau Pertubuhan atau Koperasi atau Persatuan hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkenaan mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.  Contoh ROC / ROB berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Mempunyai akaun simpanan/semasa yang aktif atas nama syarikat. Hanya akaun bank yang didaftarkan sahaja boleh digunakan bagi tujuan pembayaran.
Seorang Pentadbir Pembekal dilantik semasa membuat permohonan pendaftaran bagi membolehkan semua urusan pendaftaran/pengurusan akaun dan berurus niaga dalam perolehan Kerajaan.