eKasih: Semakan Status Kelayakan Secara Online

eKasih: Semakan Status Kelayakan Secara Online

eKasih merupakan satu sistem yang diwujudkan sebagai pangkalan data bersepadu buat isi rumah miskin. eKasih dicipta bagi membuat perancangan, pelaksanaan serta pemantauan program kemiskinan.Sistem ini amat berguna bagi kementerian dan juga agensi yang terlibat dalam program membasmi kemiskinan. eKasih mula diperkenalkan pada tahun 2008 selepas mensyuarat jemaah menteri yang telah diadakan pada Oktober 2007.

Apakah itu eKasih?

Bank Data Kemiskinan Nasional​​ eKasih mempunyai data mengenai kemiskinan bermula dari profail individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.

Komponen data eKasih terbahagai kepada maklumat asas Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR), maklumat Lokasi, Kediaman,Pendidikan, Kemahiran dan Pekerjaan, Pemilikan Harta, Kesihatan, Pendapatan serta Bantuan.

Fungsi eKasih

  • Portal Semakan status kemiskinan secara online

  • Menyelerasa maklumat bantuan

  • Mengmeakini maklumat kemiskinan secara online

  • Mengira Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik bersandarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)

  • Menjana report dan statistik kemiskinan

  • Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

Syarat-syarat kelayakan eKasih

Jadual di bawah menunjukkan satu rujukan untuk menentukan seseorang itu dimasukkan ke dalam sistem eKasih. Ianya diwujudkan oleh Unit Perancang Ekonomi.

Jika pendapatan per kapita anda berada di bawah garis panduan tersebut, bermakna anda layak untuk didaftarkan di dalam sistem eKasih.

artikel lain:

Cara Pendaftaran / Permohonan eKasih

Pendaftaran boleh dibuat melalui cara-cara berikut:

  • Pergi ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) berhampiran anda.

  • Pergi ke pejabat Daerah di kawasan anda.

  • Anda juga boleh daftar kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, JPKK, ataupun JPKKP.

  • Walaubagaimanapun, cara yang mudah dan berkemungkinan pendaftaran berjalan lancara adalah terus hadir ke PPN ataupun Pejabat Daerah berdekatan anda.

Jo ikuti t.me/portalsemakandotcom untuk info terkini mengenai bantua-bantuan yang disediakan kerajaan.

Cara Semakan Pendaftaran eKasih

pada pautan ini membolehkan anda menyemak status pendaftaran eKasih anda secara online: https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/Semakan

Selain itu anda boleh hubungi ICU JPM melalui Pejabat Pembangunan Negeri (PPN - Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat) .

Boleh saya daftarkan bagi pihak orang lain?

Boleh. Sekiranya individu yang ingin didaftarkan tersebut berpendapatan di bawah PGK. (rujuk jadual).

KIR bermaksud?

KIR adalah Ketua Isi Rumah. Ianya merujuk kepada individu yang bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan ahli-ahli yang tinggal di dalam rumah terjaga

AIR bermaksud?

AIR adalah ahli isi rumah. Merujuk kepada individu yang tinggal di dalam rumah.