Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri (Pesawah, Nelayan, Pekebun)

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri (Pesawah, Nelayan, Pekebun)

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri merupakan salah satu inisiatif kerajaan Malaysia untuk memberikan bantuan kepada golongan pesawah, nelayan, dan pekebun pada setiap tahun sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Bantuan ini bertujuan untuk membantu golongan ini menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat dan membantu mereka memperbaiki taraf hidup mereka.

Oleh itu, kerajaan Malaysia seharusnya terus memberikan sokongan kepada golongan ini dan memastikan bantuan ini dapat disalurkan secara tepat dan berkesan kepada golongan yang memerlukan.

Diharapkan tahun-tahun yang akan mendatang kerajaan terus memberi lebih banyak perhatian kepada golongan pesawah, nelayan, dan pekebun dalam membangunkan sektor pertanian dan perikanan di negara ini supaya golongan ini dapat terus maju dan berjaya.

Kategori Penerima Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri

Terdapat 3 kategori yang akan menerima bantuan ini, iaitu :

  • Pesawah

  • Nelayan

  • Pekebun / Penoreh Kecil Getah

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri

Kadar Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri

Menurut dalam kenyataan yang telah diberikan oleh Perdana Menteri, kadar Bantuan Khas kewangan Aidilfiti yang akan disalurkan adalah sebanyak RM200.

Dalam Belanjawan 2023 sebelum ini, kerajaan mengumumkan bantuan bagi nelayan sebanyak RM300 sebulan dan RM200 sebulan bagi pesawah padi. Manakalah untuk pekebun kecil getah adalah RM800 untuk tempoh empat bulan.

Maka nilai bantuan yang akan diterima adalah seperti dalam gambar di bawah :

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri

Dalam kenyataan Perdana Menteri juga, penambahan tersebut merupakan bantuan terbesar yang pernah diberikan oleh kerajaan kepada golongan nelayan, pesawah dan pekebun kecil.

Syarat Kelayakan

Bagi syarat kelayakan penerima bantuan ini, ianya tertakluk pada syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi setiap penerima bantuan yang telah diumumkan pada Belanjawan 2023 baru-baru ni.

Maklumat Lanjut

Anda boleh klik pada pautan ini https://budget.mof.gov.my/ms/ untuk melihat bantuan-bantua lain yang kerajaan sediakan