Tarikh Pemberian Bonus Hari Raya Aidilfitri 2021 (Penjawat Awam dan Pesara)

Tarikh Pemberian Bonus Hari Raya Aidilfitri 2021 (Penjawat Awam dan Pesara)

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri 2021 akan diberikan kepada penjawat awam.

Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berada pada Gred 56 dan ke bawah.

Ini termasuklah kepada kakitangan yang berada pada status kontrak, pegawai sambolang harian yang dilantik di bawah MYSTEP.

Bagi penjawat awam, RM500 akan diberikan. Manakala bagi pesara kerajaan pula, bantuan sebanyak RM250 diberikan.

Tarikh Pembayaran bantuan Khas Bonus Aidilfitri

Bonus Raya Aidilfitri ini akan mula dibayar kepada penjawat awam serta pesara kerajaan pada 6 Mei 2021.

Lebih 2 juta penerima akan mendapat manfaat daripada bantuan ini.