SPLKPM SPLG: Login Modul Individu dan Penyelaras Pengurusan Latihan KPM

SPLKPM SPLG: Login Modul Individu dan Penyelaras Pengurusan Latihan KPM

SPLG merupakan satu modul online bagi Sistem Pengurusan Latihan dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Login Ke Dalam Sistem SPLKPM SPLG 2023

Untuk login, masukkan No kad pengenalan dan kata laluan pada pautan berikut: https://splkpm.moe.gov.my/mn_pengumuman/

Untuk modul Individu dan Modul Penyeleras boleh login melalui pautan berkenaan.

Terlupa Kata Laluan

Jika anda terlupa kata laluan, klik di sini.

Mengenai Modul Individu

Modul ini dibangunkan bagi kegunaan Pegawai dan Anggota Kumpulan Pelaksana dibwah Kementerian Pendidikan untuk merekod aktiviti LDP/ Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) yang dilaksanakan di luar KPM disamping merekod aktiviti Pembelajaran Kendiri.

LDP/ PPB yang didaftarkan menerusi modul ini perlu disemak dan disahkan diperingkat SULDP bagi membolehkan ianya dikira sebagai bilangan hadir berkursus bagi tahun semasa.

Pegawai yang berkhidmat di Bahagian/ JPN/ Kolej Matrikulasi/ Institut Pendidikan Guru/ Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan PPD perlu mengemaskini profil masing menerusi pangkalan data SPL KPM. Manakala Pegawai & AKP yang berada sekolah perlu mengemaskini profil masing-masing menerusi pangkalan Data eOperasi.

Semua Individu juga diminta menjawab TNA atau matrik kompitensi yang disediakan bagi nmembolehkan pihak pengurusan merancang LDP yang diperlukan.

artikel lain: BPR- bantuan prihatin rakyat

Mengenai Modul Penyelaras

Modul ini dibangunkan bagi membolehkan perekodan LDP/ PPB dilaksanakan oleh penganjur LDP/ PPB. Kaedah ini diharap mampu menyelaras pelaksanaan latihan staf di organisasi masing-masing.

Maklumat asas Pegawai yang berkhidmat di Bahagian/ JPN/ Kolej Matrikulasi/ Institut Pendidikan Guru/ Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan PPD perlu dikemaskini oleh SULDP/ Penyelaras latihan bagi membolehkan induvidu mengakses ke aplikasi SPLKPM dan eProfil.

SULDP/ Penyelaras juga boleh melihat analisis LDP yang dihadiri di organisasi, menjana sijil on-line, matrik kompitensi & TNA, tawaran kursus serta modul kewangan.

Apakah lamanweb rasmi SPLKPM?

https://splkpm.moe.gov.my/mn\_pengumuman/

Apakah nombor yang boleh dihubungi jika ada masalah berkenaan SPLKPM?

Hubungi penyelaras mengikut negeri.
JOHOR :07-2311402
KEDAH: 04-7404209
KELANTAN: 09-7418377
MELAKA : 06-2327179
NEGERI SEMBILAN : 06-7653201
PAHANG : 09-5715700
PERAK: 05-5015026
PERLIS: 04-9737663
PULAU PINANG: 04-5757640, 08-8537010
SARAWAK: 08-2473410 , 03-55121958
TERENGGANU : 09-6213329, 03-62036287
LABUAN: 087-583351
PUTRAJAYA: 03-88903070