Skim MySalam Tahun 2024 : Mohon Dan Semakan

Skim MySalam Tahun 2024 : Mohon Dan Semakan

Pada tahun 2024, Skim MySalam masih terus menjadi salah satu inisiatif penting dalam rangkaian perlindungan kesihatan di Malaysia. Inisiatif ini telah dirangka oleh kerajaan untuk memberikan perlindungan kewangan kepada golongan yang memerlukan apabila mereka menghadapi masalah kesihatan yang serius.

Melalui artikel ini, kita akan mengupas tentang Skim MySalam tahun 2024, proses permohonan, dan bagaimana proses semakan dilakukan.

Apa Itu MySalam

MySalam adalah salah satu inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma diberikan oleh Kerajaan yang memberikan perlindungan takaful kepada individy yang layak menerima manfaat skim Perlindungan Masyarakat MySlam melalui Tabung Amanah MySalam.

Tujuan MySalam ini adalah untuk menyediakan sebuah skim perlindungan kesihatan sosial yang bertujuan untuk membantu golongan miskin yang memerlukan sokongan kewangan ketika menghadapi penyakit-penyakit kritikal / serius.

Syarat Kelayakan MySalam

Seseorang untuk layak menerima manfaat daripada Skim MySalam Tahun 2023 hendaklah mereka memenuhi terlebih dahulu kriteria seperti berikut :

Penerima Bantuan Sara Hidup (BSH)

  • Berumur 18 tahun hingga 65 tahun

  • Individu bujang berumur antara 40 tahun dan 65 tahun serta berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun

  • Individu OKU nberumur antara 18 tahun dan 65 tahun serta berpendapatan kurang daripada RM24,0000 setahun

Manfaat Penerima Bantuan Sara Hidup (BSH)

  • Pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali apabila didiagnos salah satu daripada 45 penyakit kritikal.

  • Pendapatan elaun gentian hospitalisasi harian sebanyak RM50 sehingga 14 hari atau maksimum RM700 setahun di mana0mana hospital Kerajaan, hospital tentera dan hospital universiti

Cara Mohon Skim MySalam Tahun 2024

Proses permohonan untuk Skim MySalam adalah mudah dan fleksibel bagi memastikan golongan sasaran mendapat manfaat yang diperlukan. Individu yang ingin memohon hanya perlu memenuhi beberapa syarat asas seperti menjadi warganegara Malaysia, berumur antara 18 hingga 55 tahun, dan tidak memiliki polisi insurans kesihatan peribadi.

Bagi permohonan MySalam 2023 tidak lagi perlu untuk mengemukakan permohonan. Senarai penerima terkini akan bergantung kepada penerima dan pasangan yang telah menerima Bantuan Sara Hidup (BSH) pada tahun 2020, serta bantuan tunai rakyat 2023.

Cara Membuat Semakan Kelayakan MySalam

Bagi individu yang telah memohon Skim MySalam, proses semakan adalah penting bagi memastikan bantuan kewangan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Semakan dilakukan oleh pihak pengurusan Skim MySalam untuk memastikan bahawa pemohon memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan.

Semakan ini juga melibatkan pihak hospital atau klinik yang telah memberikan rawatan kepada pemohon. Dokumen sokongan seperti laporan perubatan dan maklumat penyakit akan digunakan untuk mengesahkan bahawa individu tersebut telah dirawat di bawah kategori penyakit yang dilindungi oleh skim ini.

Semakan Kelayakan MySalam boleh dibuat secara dalam talian. Ikuti langkah-langkah seperti berikut :

  1. Layari laman web rasmi MySalam = https://www.mysalam.com.my/b40/info/

  2. Masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa ada sengkakng (-)

  3. Seterusnya, klik pada Semak

Skim MySalam Tahun 2023

Skim MySalam tahun 2023 tetap membawa kelebihan yang signifikan kepada masyarakat Malaysia. Dengan adanya perlindungan kewangan tambahan, golongan yang terjejas oleh penyakit kritikal dapat mengurangkan beban kewangan mereka semasa menghadapi kos rawatan yang tinggi. Ini juga memberikan akses kepada rawatan yang diperlukan tanpa perlu menghadapi masalah kewangan yang melibatkan keluarga