Senarai Perdana Menteri Malaysia

Senarai Perdana Menteri Malaysia

Senarai Perdana Menteri Malaysia. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan sejarah politik yang unik, Malaysia telah menyaksikan beberapa tokoh terkemuka yang mengambil peranan sebagai Perdana Menteri. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia telah berjalan melalui pelbagai fasa politik dan sosial yang telah memberikan peluang kepada berbilang individu untuk memimpin negara.

Berikut adalah Senarai Perdana Menteri Malaysia pertama sejak dari negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga kini.

Senarai Perdana Menteri Malaysia

Senarai Perdana Menteri Malaysia

Berikut adalah nama-nama Perdana Menteri Malaysia dan bekas Perdana Menteri Malaysia :

1. Perdana Menteri Pertama - Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

 1. Perdana Menteri pada (31 Ogos 1957 hingga 22 September 1970)

 2. Lahir pada (08 Februari 1903) dan Meninggal pada (6 Disember 1990)

 3. Digelar sebagai Bapa Kemerdekaan Malaysia

2. Perdana Menteri Kedua - Allahyarham Tun Abdul Razak bin Haji Dato’ Hussein

 1. Perdana Menteri pada (22 September 1970 hingga 14 Januari 1976)

 2. Lahir pada (11 Mac 1922) dan Meninggal pada (14 Januari 1976)

 3. Digelar sebagai Bapa Pembangunan Malaysia

3. Perdana Menteri Ketiga - Allahyarham Tun hussien bin Dato’ Onn

 1. Perdana Menteri pada (15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981)

 2. Lahir pada (12 Februari 1922) dan Meninggal pada (29 Mei 1990)

 3. Digelar sebagai Bapa Perpaduan Malaysia

4. Perdana Menteri Keempat - Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

 1. Perdana Menteri pada (16 Julai 1981 hingga 30 Oktober 2003)

 2. Lahir pada (10 Julai 1925)

 3. Digelar sebagai Bapa Pemodenan Malaysia

5. Perdana Menetri Kelima - Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi

 1. Perdana Menteri pada (31 Oktober 2003 hingga 3 April 2009)

 2. Lahir Pada (29 November 1939)

 3. Digelar sebagai Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia

6. Perdana Menteri Keenam - Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul razak

 1. Perdana Menteri pada (03 April 2009 hingga 9 Mei 2018)

 2. Lahir Pada ( 23 Julai 1953)

 3. Digelar sebagai Bapa Transformasi Malaysia

7. Perdana Menteri Ketujuh - Tun Dr. Mahathir bin Mohamad

 1. Perdana Menteri pada (10 Mei 2018 hingga 24 Februari 2020)

 2. Lahir pada (10 Julai 1925)

8. Perdana Menteri Kelapan - Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin

 1. Perdana Menteri pada (01 Mac 2020 hingga 16 Ogos 2021)

 2. lahir pada (15 mei 1947)

9. Perdana Menteri Kesembilan - Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob

 1. Perdana Menteri pada (20 Ogos 2021 hingga 10 Oktober 2022)

 2. Lahir pada (18 Januari 1960)

10. Perdana Menteri KeSepuluh - Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim

 1. Perdana Menteri pada ( 24 November 2022 hingga Kini)

 2. Lahir pada (10 Ogos 1947)