Semakan Penempatan KKM Portal Semakan Kerjaya

Semakan Penempatan KKM Portal Semakan Kerjaya

Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan kemetnerian yang bertanggunjawab mengurus tadbir hal kesihatan di Malaysia. Ini termasuklah urusan penempatan penjawat awam di bawah KKM. Di sini kami kongsikan cara semakan penempatan KKM melalui portal Semakan Kerjaya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Semakan Penempatan KKM

Semakan penempatan KKM boleh dibuat dengan melayari laman web https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php . Pilih jawatan yang berkaitan dengan anda untuk anda lakukan semakan. Selain itu, semakan juga boleh dibuat melalui pautan ini https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/1111

Masukkan nombor kad pengenalan anda dan kemudian klik semak.

Semakan Terkini Portal Semakan Kerjaya KKM

Ini lima semakan terkini di bawah Portak Semakan Kerjaya KKM.

Laluan Kerjaya KKM

Kerajaan telah mengkaji dan menyediakan pelan Laluan Kerjaya untuk Pegawai Perubatan secara komprehensif dari gred lantikan hingga ke Gred 54. Inisiatif ini dilaksanakan bertujuan untuk menambahbaik laluan kerjaya Pegawai Perubatan bagi memberi peluang kepada mereka untuk meningkat hingga ke Gred 54 dalam tempoh yang lebih wajar.  Pelan Laluan Kerjaya ini turut dipanjangkan kepada Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi.
 

Pelan Laluan Kerjaya bagi Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi adalah seperti berikut:

 table

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LALUAN KERJAYA BAGI TIGA SKIM UTAMA (UD, UG, UF) KKM

  1. Berdaftar Penuh Dengan MMC, disahkan dalam perkhidmatan & tamat posting ke-6 serta berkhidmat selama 2 tahun atau mana terkemudian bagi kenaikan pangkat ke Gred UD44

  2. Cukup tempoh perkhidmatan yang melayakkan

  3. Bebas daripada tindakan tatatertib

  4. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan (LNPT 3 tahun dan wajaran 80% ke atas)

  5. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

  6. Melepasi Tapisan Keutuhan & Mengisytiharkan Harta

  7. Bebas daripada pinjaman tegar