Semakan MAIDAM 2024: Status Zakat Negeri Terengganu

Semakan MAIDAM 2024: Status Zakat Negeri Terengganu

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) adalah oraganisasi yang ditugaskan untuk menasihat dalam urusan semua perkara yang berkaitan hal ehwal agama, pembangunan syiar islam dan juga kesejahteraan sosio-ekonomi umat islam di Terengganu. Antara fungsi MAIDAM juga adalah sebagai tempat permohonan zakat bagi merekayang layak.

Semakan MAIDAM Status Permohonan Zakat

Layari laman web berikut untuk membuat semakan. http://www.espmb.com/maidam_zakat/SemakanLoginKP.aspx dan masukkan nombor kad pengenalan dan klik butang semak. Berikut adalah semakan yang boleh dibuat melalui portal ini.

 • Semakan penerima bantuan ramadhan

 • Bantuan masjid/surau

 • permohonan bantuan bulanan, modal perniagaan, berhutang, baiki atau bina rumah, perubatan dan bencana alam.

Golongan menerima Zakat

kategori penerima zakat maidam adalah mengikut kategori berikut:

 1. Fakir- Tidak ada harta atau pendapatan ataupun tidak mencukupi 50% menanggung sara hidup walaupun ada pendapatan.

 2. Miskin- Miskin adalah beragama Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang cuma boleh menanggung lebih 50%, tetapi tidak mencapai 100 % untuk mencukupi keperluan asasi diri dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya.

 3. Amil- Amil ialah individu atau organisasi yang diberikan tugas bagi menjalankan kerja-kerja urusan pungutan dan agihan zakat.

 4. Muallaf- Muallaf ialah seseorang yang diberikan hidaya hatinya dan telah memeluk agama Islam, tetapi tahap keimanannya masih rapuh.

 5. Ar-Riqab - Memerdekakan orang-orang Islam daripada belenggu perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi belenggu fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu.

 6. Al-Gharimin- Golongan yang berhutang untuk memenuhi sara hidup asas bagi kemaslahatan diri, keluarga dan tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan jalan keluar segera yang dibenarkan oleh hukum Syarak.

 7. Fisabilillah- Mana-mana orang atau pihak yang terlibat dalam suatu aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.

 8. Ibnussabil- Mana-mana orang yang berada dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum Syarak dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan :• terputus bekalan dalam perjalanannya.
  • Tidak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanan.
  • Perlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanan.
  • Ditinggalkan dalam perjalanan.

artilel lain:

Proses Permohonan Zakat

Carta aliran berikut menunjukkan cara pemberian bantuan zakat kepada penerima yang layak.