Semakan Status BMT RISDA Bantuan Musim Tengkujuh

Semakan Status BMT RISDA Bantuan Musim Tengkujuh

Adakah anda sedang mencari maklumat mengenai Semakan BMT Risda? BMT merupakan singkatan bagi Bantuan Musim Tengkujuh. BMT diberikan kepada pekebun kecil dan juga penoreh getah yang terjejas pendapatan akibat cuaca tidak menentu iaitu musim hujan.

Semua pekebun kecil dan penoreh getah akan mendapat bayaran bantuan melalui pindahan wang secara online yang terus dimasukkan ke dalam akaun penerima.

artikel lain:

Cara Semakan Status BMT

Di sini kami kongsikan cara semak status permohonan dan bayaran BMT anda.

 1. Layari laman web eBMT : https://bmt.risda.gov.my/bmtsemakanstatus/

 2. Masukkan nombor kad pengenalan pemohon.

 3. Klik butang hantar.

Info mengenai BMT

**Siapa yang layak menerima BMT RISDA
**Penerima yang layak menerima BMT adalah pekebun kecil / penoreh getah dan
seorang penerima hanya layak untuk menerima bantuan ini sekali sahaja.

Syarat-syarat BMT

 • iWarganegara Malaysia.

 • Pekebun kecil berdaftar dengan RISDA.

 • Keluasan 0.1 hektar hingga 2.5 hektar.

 • Pemilik tanah yang sah bagi Pemilik Pengusaha atau pengesahan dari pemilik tanah yang sah bagi Penoreh Bukan Pemilik.

 • 1 Lot hanya seorang pekebun kecil sahaja (sama ada pemilik tanah ataupenoreh).

 • Seorang penerima hanya layak menerima bantuan sekali sahaja.

 • Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah (bagiPenoreh Bukan Pemilik sahaja).

Jumlah Bayaran

Kadar bantuan adalah RM600 dan bayaran secara 2 peringkat (RM300 x 2
bulan) pada bulan November dan Disember 2022.

**Siapakah Pekebun Kecil Getah Pemilik Pengusaha dalam syarat bantuan ini?
**Pekebun kecil getah Pemilik Pengusaha adalah pekebun kecil yang memiliki
tanah, menguruskan dan/atau mengusahakannya sendiri.

**Siapakah Penoreh Bukan Pemilik?
**Penoreh Bukan Pemilik adalah mereka yang menoreh getah di kebun pekebun
kecil sebagai pekerjaan utama dan tidak memiliki tanah bertanam getah.

**Maksud Pemilik Tanah Yang Sah?
**Pemilik tanah yang sah bermaksud tuan punya atau Pemegang Amanah seperti
dinyatakan di dalam geran tanah atau pentadbir seperti dinamakan di dalam
Surat Kuasa Mentadbir (letter of administration) yang dikeluarkan oleh pejabat
tanah atau mahkamah yang berkenaan.

Siapkah “Pekebun Kecil Yang Berdaftar Dengan RISDA”?

 • Pekebun kecil yang tersenarai di dalam Sistem e-SPeK.

 • Bagi Penoreh Bukan Pemilik yang tiada di dalam senarai Perkara (i) di atas, pengisian Borang BMT dikira sebagai berdaftar dengan RISDA.

 • Bagi pekebun kecil Pemilik Pengusaha di bawah Agensi lain, pengisian Borang BMT (Pemilik) beserta surat pengesahan daripada Agensi di bawah dikira sebagai berdaftar dengan RISDA iaitu Lembaga Getah Malaysia (LGM), Jabatan Pertanian Sarawak (JPS), Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), FELCRA dan lain-lain sumber Agensi/Jabatan.

 • Peserta yang menyertai program yang dilaksanakan secara bersepadu oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar merangkumi pembangunan ladang sejahtera, ladang komersial dan penempatan serta diuruskan oleh RISDA melalui Syarikat Milikan RISDA.

**Berapa jumlah keluasan yang boleh mohon.
**Jumlah keluasan semua tanah yang dimiliki adalah berkeluasan 0.1 hingga 2.5
hektar secara agregat.

**Bolehkah berkongsi geran untuk memohon BMT?
**Satu lot hanya seorang penerima sahaja yang layak menerima bantuan ini bagi satu lot yang sama.

**Cara Semakan
**Pekebun kecil boleh membuat semakan kelayakan penerima bantuan melalui
laman web pekebunkecilmakmur.com.my.

**Cara Kemaskini
**Pekebun kecil boleh mengemaskini maklumat terkini pemohon secara atas
talian (online) di laman web pekebunkecilmakmur.com.my atau hadir ke Pejabat
RISDA berhampiran jika memerlukan bantuan.

**Cara Permohonan Baru
**Permohonan BMT 2022 dibuat secara atas talian (online) sepenuhnya melalui
laman web pekebunkecilmakmur.com.my mengikut kategori seperti berikut :
i) Pemohon Pekebun Kecil yang menyertai program tanam semula RISDA atau
bukan di bawah mana-mana Agensi hendaklah menyertakan dokumen
sokongan berikut :
a) Kad Pengenalan pemohon dan salinan; dan
b) Geran asal tanah dan salinan; dan
c) Salinan buku akaun bank yang aktif.

ii) Pemohon Penoreh Bukan Pemilik hendaklah menyertakan dokumen
sokongan berikut :
a) Kad Pengenalan pemohon dan salinan; dan
b) Salinan Kad Pengenalan pemilik tanah; dan
c) Salinan geran lot yang ditoreh; dan
d) Salinan buku akaun bank yang aktif; dan
e) Salinan Kad PAT-G yang masih masih sah atau slip pengaktifan Kad
PAT-G; dan
f) Surat pengesahan daripada pemilik tanah / wakil yang sah.
Permohon BMT 2022 dari Kategori Pekebun Kecil juga boleh membuat
permohonan di mana-mana Pusat Tanggungjawab RISDA yang berhampiran
manakala bagi permohonan Penoreh Bukan Pemilik hanya boleh dibuat di
Pusat Tanggungjawab di mana kebun yang ditoreh itu berada.

Cara bayaran
Penerima BMT 2022 yang layak akan diproses untuk bayaran bantuan secara
Electronic Fund Transfer (EFT) ke akaun bank aktif yang telah didaftarkan oleh
penerima ketika permohonan dibuat. Nombor akaun bagi Tabung Haji dan
Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) tidak boleh digunakan untuk bayaran
bantuan

**Nombor BMT yang boleh dihubungi.
**Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan BMT boleh dihubungi melalui talian
03-42512125 atau 03-42512135 atau 03-42512023.