SAPS Ibubapa: Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPSNKRA)

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) merupakan sistem diwujudkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KPM khas untuk para guru mengisi markah peperiksaan pelajar. Di bawah sistem SAPS, terdapat SAPS Semakan Ibu Bapa. Iaitu aplikasi online untuk menyemak …

Leave a Comment