SAPS Ibubapa: Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPSNKRA)

SAPS Ibubapa: Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah  (SAPSNKRA)

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) merupakan sistem diwujudkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KPM khas untuk para guru mengisi markah peperiksaan pelajar.

Di bawah sistem SAPS, terdapat SAPS Semakan Ibu Bapa. Iaitu aplikasi online untuk menyemak keputusan pelajar.

Artikel ringkas ini akan berkongsi mengenai informasi dan panduan login kedalam sistem SAPS.

saps nkra sistem analisis

Login SAPS NKRA Online

Untuk login ke dalam SAPS, anda bolehlah klik pautan yang tertera di bawah ini.

LOGIN SAPS

Selepas login, masukkan ID dan kata laluan pada ruangan seperti gambar di bawah ini.

login saps

cara login

Masukkan id dan kata laluan seperti biasa.

Ini bermaksud, anda mestilah ada id dan kata laluan dahulu sebelum dapat login ke dalam sistem ini. Jika anda tidak mempunyai

Pengumuman Terkini SAPS

Tarikh pengisian markah peperiksaan terkini adalah seperti berikut:

  • Mula:
  • Tarikh tutup:

Pengisian markah Peperiksaan Dalaman Sekolah bagi Tahun 2019cuma untuk murid Tahun 4- 6 dan Tingkatan 1- 5. Tiada lagi pengisian bagi Ujian 1, Ujian 2 dan Saringan LINUS Khas dalam sistem SAPS.

Kami mengucapkan selamat mengisi markah pelajar/murid melalui SAPSNKRA.