Rumah Mesra Rakyat SPNB - Program Perumahan Rakyat Terkini

Rumah Mesra Rakyat SPNB - Program Perumahan Rakyat Terkini

Rumah Mesra Rakyat SPNB - Program Perumahan Rakyat Terkini. Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu dan keluarga. Namun, dalam era urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, pemenuhan keperluan perumahan menjadi semakin penting dan kompleks.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kerajaan Malaysia melalui Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) telah meluncurkan program perumahan rakyat terkini yang dikenal sebagai Rumah Mesra Rakyat SPNB.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau kepada masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana, sehingga mendukung terciptanya rumah tangga yang sejahtera dan berkualiti.

Pengenalan Rumah Mesra Rakyat SPNB

Program ini diwujudkan leh Syarikat Pembangunan Nasional Berhad (SPNB) bagi membantu golongan yang berpendapatan isi rumah rendah, yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal di rumah usang tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

Rumah Mesra Rakyat akan dibina oleh SPNB sesuai dengan speksifikasi yang telah ditetapkan seperti dalam gambar dibawah.

Rumah Mesra Rakyat SPNB

Syarat Kelayakan Untuk Memohon

 • Waarganegara Malaysia

 • Pemohon hendaklah berumur 18 tahun sehingga 65 tahun.

 • Berpendapatan bulanan seisi rumah dengan tidak melebihi RM5,000.

 • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri / memiliki rumah usang atau rumah yang tidak sempurna.

 • Tanah / Tapak cadangan mestila bersesuaian dan bebas daripada gadaian / bebanan / sekatan ke atasnya. Jika pemohon bukan tuan tanah, pemohon hendaklah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari tuan tanah tersebut.

 • Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,000 kps (tertakluk pada reka bentuk).

 • Tertakluk kepada peruntukan kewangan.

*Nota

 • Keperluan penama kedua berumur 18 hingga 43 tahun bagi pemohon yang berumur melebihi 42 tahun di seluruh Malaysia.

 • Bagi permohonan penama kedua, pemohon perlu memberikan maklumat pasangan serta jumlah tanggungan.

Cara Mohon Rumah Mesra Rakyat SPNB

Permohonan Rumah Mesra Rakyat SPNB boleh dibuat secara atas talian (online) atau manual. PUntuk membuat permohonan tersebut, pemohon boleh ikuti langkah-langkah seperti berikut :

Permohonan Secara Online

 1. Layari laman web rasmi disini = https://rmr.spnbonline.com.my/

 2. Klik pendaftaran baru dan isi borang pendaftaran dengan lengkap dan betul.

 3. Seterusnya, Login ID dan kata laluan akan dihantar kepada pemohon.

 4. Log masuk dengan menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan.

 5. Isi dan lengkapkan maklumat yang diperlukan.

 6. Setelah selesai, cetak borang.

 7. Borang serta dokumen diperlukan perlu dihantar ke Pejabat Cawangan SPNB yang berdekatan.

 8. Anda akan menerima maklum balas dalam masa 3 bulan dan kelulusan permohonan tertakluk kepada peruntukkan tahunan.

Permohonan Secara Manual

Untuk membuat permohonan secara manual, anda boleh mendapatkan borang permohonan di Pejabat Cawangan SPNB yang berdekatan dan hantar semula ke SPNB setelah pemohon melengkapkan permohonan dan dokumen sokongan yang diperlukan.

Pemohon boleh rujuk manual lengkap di pautan ini = https://rmr.spnbonline.com.my/Manual_Pengguna_RMR.pdf

Dokumen Yang Diperlukan

Antara dokumen yang diperlukan adalah :

 1. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jia berkenaan)

 2. Salinan kad pengenalan tuan tanah

 3. Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkaitan)

 4. Salinan geran hak milik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru

 5. Slip gaji terkini (3 bulan) / surat akuan sumpah pendapatan / surat pengesahan pendapatan pemohon / pemohon kedua

 6. Surat akuan suimpah / surat pengesahan tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang

 7. Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah

 8. Salinan sijil nikah pemohon

 9. Borang laporan tapak bergambar