Rancangan Pengajaran Tahunan - RPT 2020 Sekolah rendah

Rancangan Pengajaran Tahunan - RPT 2020 Sekolah rendah

RPT adalah rancangan pengajaran tahunan. Di sini kami kongsikan contoh RPT bagi sekolah rendah untuk tahun 2020. RPT ini juga tersedia bagi semua mata pelajaran yang di ajar pada peringkat sekolah rendah.

Contoh RPT 2020 Sekolah Rendah

Anda boleh download terus RPT ini ke dalam komputer atau peranti anda.

nota: Setakat ni, belum tersedia sepenuhnya. Akan dikemaskini dari masa ke semasa.

Bahasa Melayu

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 2 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 3 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 4 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 5 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 6 2020

Bahasa Inggeris

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 2 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 3 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 4 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 5 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 6 2020

Matematik

RPT Matematik Tahun 1 2020
RPT Matematik Tahun 2 2020
RPT Matematik Tahun 3 2020
RPT Matematik Tahun 4 2020
RPT Matematik Tahun 5 2020
RPT Matematik Tahun 6 2020

Sains

RPT Sains Tahun 1 2020
RPT Sains Tahun 2 2020
RPT Sains Tahun 3 2020
RPT Sains Tahun 4 2020
RPT Sains Tahun 5 2020
RPT Sains Tahun 6 2020

Pendidikan Agama Islam

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 6 2020

Bahasa Arab

RPT Bahasa Arab Tahun 1 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 2 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 3 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 4 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 5 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 6 2020

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 6 2020

Pendidikan Kesenian / Pendidikan Seni Visual

RPT Pendidikan Kesenian Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Kesenian Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 5 2020RPT Pendidikan Seni Visual Tahun 6 2020

Pendidikan Muzik

RPT Pendidikan Muzik Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Muzik Tahun 6 2020

Sejarah

RPT Sejarah Tahun 4 2020
RPT Sejarah Tahun 5 2020
RPT Sejarah Tahun 6 2020

Reka Bentuk dan Teknologi

RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 2020
RPT Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 6 2020

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

RPT Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Tahun 5 2020
RPT Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 6 2020

Pendidikan Moral

RPT Pendidikan Moral Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Moral Tahun 6 2020

SUMBER: Blog Layanlah