Permohonan Program Subsidi Upah 2.0 (PSU) PERKESO 2020

Permohonan Program Subsidi Upah 2.0 (PSU) PERKESO 2020

Program Subsidi Upah (PSU) merupakan program di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri.

PSU ini merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu perusahaan / syarikat yang terjejas akibat Covid-19.

Ini akan membantu perusahaan berkenaan untuk teruskan operasi syarikat tanpa membuat pembuangan pekerja ataupun menghentikan terus pergerakan syarikat.

Sebelum anda membuat permohonan PSU ini, anda perlu ketahui apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membuat permohonan.

Syarat-syarat Program Subsidi Upah

  • Mempunyai pekerja lebih 200 orang - subsidi RM600 bagi setiap orang pekerja.
  • Mempunyai pekerja 76- 200 orang - subsidi RM800 bagi setiap pekerja.
  • Mempunyai pekerja 75 orang dan ke bawah - subsidi RM1200 setiap pekerja.

Syarat-syarat yang lebih terperinci mengenai program subsidi ini boleh dilihat di sini.

Pendaftaran Program Subsidi Upah Perkeso Online

Permohonan bolehlah dilakukan dengan melayari laman web ini. Buat permohonan bagi setiap bulan.

Semakan Status Permohonan PSU 2.0

Manakala, anda boleh membuat semakan status permohonan anda, pada laman web yang sama seperti di atas ini. ataupun klik sini.

Dokumen Diperlukan Untuk Permohonan

  • Senarai nama-nama pekerja yang mana mengikut had kelayakan saiz perusahaan.
  • No akaun bank majikan. (menggunakan salinan hadapan penyata bank )
  • Maklumat Business Registration Number (BRN)
  • Salinan pendaftaran SSM / ROS / ROB / pihak berkuasa perkhidmatan profesional, saintifik atau teknikal / lesen perniagaan;
  • Akuan Pengisytiharan PSU50; dan
  • Dokumen sokongan lain yang dirasakan berkaitan.

Bilakah tempoh program subsidi upah berkuatkuasa.

Tempoh PSU bermula pada 1 April 2020. Selama tiga bulan.

Apakah borang yang diperlukan untuk membuat permohonan PSU?

Lihat senarai yang kami telah nyatakan di atas ini. (klik artikel)

Adakah permohonan perlu dibuat setiap bulan?

Permohonan perlu dikemukakan sekali sahaja.

Ada email rasmi untuk tujuan aduan?

hantarkan email anda ke [email protected]

Hubungi perkeso di talian..

03-4264 5555 / 03-8091 5100 / 1-300-22-8000