Privacy

Dasar Privasi untuk UPND.com.my

Tarikh Kemas kini Terakhir: [Isi Tarikh]

Pengenalan

UPND.com.my (“kami”, “kita”, atau “laman kami”) menghormati privasi pengguna kami (“pengguna”, “Anda”) dan komited untuk melindungi maklumat peribadi yang Anda kongsi bersama kami ketika menggunakan laman web kami. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, memproses, dan melindungi maklumat yang diperoleh melalui laman kami.

1. Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami mengumpulkan maklumat berikut dari pengguna kami:

Maklumat yang Diberikan oleh Pengguna

Kami mengumpulkan maklumat peribadi yang Anda berikan secara sukarela seperti nama, alamat e-mel, dan nombor telefon apabila Anda mendaftar untuk layanan, buletin, atau ketika Anda berhubung dengan sokongan pelanggan kami.

Maklumat yang Dikumpulkan Secara Otomatis

Kami mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik apabila Anda mengunjungi laman kami, termasuk alamat IP Anda, butiran peranti, maklumat pelayar, dan aktiviti pelayaran Anda semasa menggunakan laman kami.

2. Penggunaan Maklumat

Maklumat yang kami kumpulkan dari Anda mungkin digunakan untuk tujuan berikut:

  • Untuk menyediakan, memelihara, dan meningkatkan layanan kami.
  • Untuk menguruskan akaun Anda dan menyediakan sokongan pelanggan.
  • Untuk melakukan penyelidikan dan analisis tentang penggunaan layanan kami.
  • Untuk berkomunikasi informasi penting, tawaran, dan promosi.

3. Perkongsian Maklumat

Kami tidak menjual, menukar, atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda. Kami boleh berkongsi maklumat umum yang tidak dapat digunakan untuk mengenal pasti Anda dengan rakan kongsi dan pengiklan kami untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

4. Keselamatan Data

Kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi maklumat Anda dari akses, penggunaan, atau pendedahan yang tidak sah. Kami menggunakan teknologi penyulitan yang sesuai untuk melindungi keselamatan data Anda semasa pemindahan dan ketika disimpan di sistem kami.

5. Akses dan Kawalan Pengguna atas Maklumat

Anda berhak untuk mengakses, mengemaskini, dan memperbetulkan ketidaktepatan dalam maklumat peribadi Anda yang kami simpan, dalam batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Anda juga boleh meminta penghapusan maklumat peribadi Anda.

6. Perubahan pada Dasar Privasi

Dasar Privasi ini boleh dikemas kini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan kami atau perubahan dalam peraturan yang berlaku. Kami menggalakkan pengguna untuk mengkaji semula Dasar Privasi ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini tentang amalan privasi kami.

Dengan menggunakan laman web kami, Anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan perkongsian maklumat Anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.