Pinjaman Perumahan Bagi Yang Mempunyai Tanah Sendiri (SPP)

Pinjaman Perumahan Bagi Yang Mempunyai Tanah Sendiri (SPP)

Berita baik kepada yang mempunyai tanah sendiri dan berhajat untuk membina rumah di tanah tersebut. Kerajaan kini menyediakan skim pinjaman perumahan bagi golongan berpendapatan rendah.

Skim Pinjaman Perumahan (SPP) ini bertujuan membantu kepada mereka yang berpendapatan rendah bagi memiliki rumah pertama sendiri.

Syarat-Syarat Pinjaman Perumahan

Ini adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi:

 1. Syarat Kelayakan Permohonan
 • Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia
 • Berumur 21 hingga 70 tahun
 • Bekerja dan mempunyai pendapatan
 • Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara (termasuk pasangan)
 • Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah
 • Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1,000.00 hingga RM3,000.00 sebulan
 • Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat
 2. Syarat Pinjaman
 • Had Pinjaman Maksimum RM60,000.00 (tidak termasuk perlindungan insuran)
 • Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun.
 • Caj perkhidmatan 2% ke atas pinjaman.
 • Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina
 3. Syarat Pinjaman Generasi Kedua
 • Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM1000.00 dan bukan kakitangan kerajaan.
 • Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja
 • Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon
 1. Syarat Cagaran Tanah

Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga terdekat dengan kebenaran bertulis pemilik tanah.
Nilai tanah (berdasarkan penilaian Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta) yang dicagar tidak kurang daripada jumlah pinjaman.
Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut;
Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 tahun.
Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri

 5. Syarat Pembinaan Rumah
 • Rumah kos rendah - keluasan lantai 700 – 1,000 kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur.
 • Diberi pilihan untuk menggunakan pelan-pelan yang disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara (JPN) SAHAJA.
 • Pemohon TIDAK boleh menggunakan pelan sendiri
 • Mendapatkan kelulusan Pelan Bangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) jika diperlukan
 • Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut:-
 • Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN;
 • Mempunyai Pendaftaran Syarikat atau Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih sah;
 • Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5,000
 • Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan

Cara Permohonan

Muat turun borang permohonan di sini.

BORANG_SPP_60K_JULAI_2018Download

Selamat membuat permohonan Skim Pinjaman Perumahan (SPP).