Permohonan Kemasukan Sekolah Khusus 2021 (PKSK Tingkatan 1 & 4)

Permohonan Kemasukan Sekolah Khusus 2021 (PKSK Tingkatan 1 & 4)

Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan kaedah pentaskiran baharu yang dikenali sebagai Sekolah Khusus.

Sekolah khusus ini meliputi Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT),Kolej Vokasional (KV) dan Maktab Tentera Diraja.

Perkara ini diperkenalkan bagi mewujudkan sistem permohonan baharu dalam bentuk single-entry point yang mana berpadanan dengan Aplikasi Pangkalan Data Murid.

Ini bermakna, pelajar hanya akan mendapat tawaran daripada salah satu jenis sekolah sahaja jika berjaya dalam permohonan sekolah khusus 2021 ini.

Permohonan ini melibatkan jenis sekolah dan tingkatan seperti jadual di bawah ini:

permohonan sekolah khusus

Tarikh Permohonan Sekolah Khusus 2021

Permohonan sekolah khusus ini mula dibuka pada 7 September 2020 hingga 2 Oktober 2020.

Cara Permohonan Sekolah Khusus

Anda boleh membuat permohonan dengan melayari pautan di bawah ini:

Jika anda berjaya, anda akan dipanggil untuk menjalani pentaksiran.

Pentaksiran ini akan diadakan pada pertengahan bulan Oktober 2020.

Format pentaksiran sekolah khusus adalah seperti berikut:

  • Kecerdasan insaniah - 20%
  • Kecerdasan intelektual - 70%
  • Artikulasi penulisan - 10%

Soalan Lazim Mengenai Permohonan Sekolah Khusus 2021

Apakah itu Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK)?

Ianya adalah pentaksiran secara berpusat bagi kemasukan pelajar ke tingkatan 1 dan 4 di sekolah khusus.

Apakah itu sekolah khusus?

Sekolah khusus merujuk kepada:
Sekolah Berasrama Penuh (SBP),
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA),
Sekolah Menengah Teknik (SMT),
Kolej Vokasional (KV)
Maktab Tentera Diraja (MTD)

Apakah komponen PKSK yang dinilai?

Terdapat tiga bahagian dalam PKSK
Bahagian A : Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ dan SSQ) -20%
Bahagian B : Kecerdasan Intelek (IQ, Pengetahuan Am dan
Penyelesaian Masalah) -70%
Bahagian C : Artikulasi Penulisan – 10%

Bilakah keputusan PKSK diumumkan?

7 hingga 23 Oktober 2020 bagi
Tingkatan 1 (Satu)
dan pada 12 Oktober hingga 06 Nov 2020 bagi
Tingkatan 4 (Empat)