Connect with us

Informasi

Permohonan Polis Diraja Malaysia 2020

Published

on

PERMOHONAN PDRM

Adakah anda berminat untuk menjadi anggota polis? Jika ya, berita baik. Anda boleh membuat permohonan secara online untuk menjadi salah seorang warga PDRM.

Di sini kami sediakan info mengenai permohonan PDRM 2020.

baca: Semakan BSH 2020

Untuk pengetahuan anda, sebelum ini permohonan hanya boleh dilakukan melalui sistem SPA8i. Kini ianya boleh terus dilaksanakan melalui laman web khas PDRM.

Syarat Permohonan PDRM 2020

Sebelum membuat permohonan, anda perlu ketahui apakah syarat permohonan PDRM tahun 2020.

5 jawatan yang boleh dipohon mellaui e-Pengambilan PDRM 2020.

 • INSPEKTOR POLIS YA13
 • SARJAN POLIS YA
 • KONSTABEL POLIS YA1
 • KONSTABEL POLIS YT
 • KONSTABEL POLIS ORANG ASLI YP1

INSPEKTOR POLIS GRED YA13 (LELAKI/WANITA)

 1. Skim Perkhidmatan bagi jawatan Inspektor Polis YA13 yang dikeluarkan
  melalui:
  i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016
  yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 2. Syarat-syarat permohonan :-
  a). Terdiri dari Warganegara Malaysia;
  b). Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun
  (Kelulusan Sarjana Muda), tidak melebihi daripada 30 tahun
  (Kelulusan Sarjana) dan tidak lebih daripada 35 tahun (Kelulusan
  PhD) pada tarikh pendaftaran permohonan secara online;
  c). Kelayakan Akademik:
  i). Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan
  daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
  diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM2,502.00]; atau
  ii). Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh
  kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM2,646.88]; atau
  iii). Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang-bidang yang
  diperlukan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi
  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
  dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM2,792.63]; atau
  iv). Ijazah Doktor Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh kerajaan
  daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
  diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13]: RM2,938.39; atau
  2
  v). Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
  daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
  diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM3,084.15]; atau
  vi). Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh
  kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM3,084.15]; atau
  vii). Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
  serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan
  yang diiktiraf oleh kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM3,229.91]; atau
  viii). Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi
  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
  dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM3,084.15]; atau
  ix). Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang forensik, matematik
  atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi
  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
  dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA13: RM3,375.67];
  xii). Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus
  Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  d). Kelayakan Fizikal:
  Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan
  pancaindera seperti berikut:-
  i). Tinggi sekurang-kurangnya 163 sm (lelaki) dan 157 sm (wanita)
  tanpa bersepatu;
  ii). Berat badan sekurang-kurang 50 kg (lelaki) dan wanita
  sekurang-kurangnya 48 kg;
  iii). Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat
  19 hingga 26;
  iv). Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik
  nafas 86 sm (lelaki sahaja);
  3
  v). Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
  berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan alat
  bantuan;
  vi). Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal
  perubatan berdaftar (kerajaan).
  Jadual Gaji Gaji Minimum Gaji Maksimum
  Gred YA13 : RM 2,502.00 – RM 9,803.00
  Kadar Gaji Tahunan : RM 230.00

SARJAN POLIS GRED YA5 (LELAKI/WANITA)

 1. Skim Perkhidmatan bagi jawatan Sarjan Polis Gred YA5 yang dikeluarkan
  melalui:
  i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016
  yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 2. Syarat-syarat permohonan :-
  a). Terdiri dari Warganegara Malaysia;
  b). Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28
  tahun pada tarikh pendaftaran permohonan secara online;
  c). Kelayakan Akademik:
  i). Diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan,
  pengajian perniagaan, undang-undang, kejuruteraan, pengajian
  islam atau dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf
  oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
  tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA5: RM1,930.00]; dan
  ii). Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus
  Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
  d). Kelayakan Fizikal:
  Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan
  pancaindera seperti berikut:-
  i). Tinggi sekurang-kurangnya 163 sm (lelaki) dan 157 sm (wanita)
  tanpa bersepatu;
  ii). Berat badan sekurang-kurang 50 kg (lelaki) dan wanita
  sekurang-kurangnya 48 kg;
  2
  iii). Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat
  19 hingga 26;
  iv). Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik
  nafas 86 sm (lelaki sahaja);
  v). Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
  berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan alat
  bantuan;
  vi). Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal
  perubatan berdaftar (kerajaan).
  Jadual Gaji Gaji Minimum Gaji Maksimum
  Gred YA5 : RM 1,930.00 – RM 5,801.00
  Kadar Gaji Tahunan : RM 150.00

KONSTABEL POLIS GRED YA1 (LELAKI/WANITA)

 1. Skim Perkhidmatan bagi jawatan Konstabel Polis Gred YA1 yang dikeluarkan
  melalui:
  i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016
  yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 2. Syarat-syarat permohonan :-
  a). Terdiri dari Warganegara Malaysia;
  b). Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun
  pada tarikh pendaftaran permohonan secara online;
  c). Kelayakan Akademik:
  i). Lulus Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
  setaraf dengannya oleh kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YA1 : RM 1,441.00]; dan
  ii). Dua (2) kepujian termasuk Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
  (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
  Malaysia dan lulus empat (4) mata pelajaran lain atau
  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  d). Kelayakan Fizikal:
  Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan
  pancaindera seperti berikut:-
  i). Tinggi sekurang-kurangnya 163 sm (lelaki) dan 157 sm (wanita)
  tanpa bersepatu;
  ii). Berat badan sekurang-kurang 50 kg (lelaki) dan wanita
  sekurang-kurangnya 48 kg;
  iii). Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat
  19 hingga 26;
  iv). Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik
  nafas 86 sm (lelaki sahaja);
  2
  v). Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
  berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan alat
  bantuan;
  vi). Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal
  perubatan berdaftar (kerajaan).
  Jadual Gaji Gaji Minimum Gaji Maksimum
  Gred YA1 : RM 1,441.00 – RM 4,152.00
  Kadar Gaji Tahunan : RM 105.00

KONSTABEL POLIS GRED YT1 (LELAKI/WANITA)

 1. Skim Perkhidmatan bagi jawatan Konstabel Polis Gred YT1 yang dikeluarkan
  melalui:
  i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016
  yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 2. Syarat-syarat permohonan :-
  a). Terdiri dari Warganegara Malaysia;
  b). Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun
  pada tarikh pendaftaran permohonan secara online;
  c). Kelayakan Akademik:
  i). Lulus Penilaian Menengah Rendah /Sijil Rendah Pelajaran atau
  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YT1: RM1,220.00]; dan
  ii). Kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dengan
  mendapat Gred C dan Lulus sekurang-kurangnya empat
  mata pelajaran lain termasuk Matematik dengan Gred D.
  d). Kelayakan Fizikal:
  Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan
  pancaindera seperti berikut:-
  i). Tinggi sekurang-kurangnya 163 sm (lelaki) dan 157 sm (wanita)
  tanpa bersepatu;
  ii). Berat badan sekurang-kurang 50 kg (lelaki) dan wanita
  sekurang-kurangnya 48 kg;
  iii). Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat
  19 hingga 26;
  2
  iv). Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik
  nafas 86 sm (lelaki sahaja);
  v). Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
  berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan alat
  bantuan;
  vi). Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal
  perubatan berdaftar (kerajaan).
  Jadual Gaji Gaji Minimum Gaji Maksimum
  Gred YT1 : RM 1,220.00 – RM 2,748.00
  Kadar Gaji Tahunan : 85.00

KONSTABEL POLIS ORANG ASLI GRED YP1 (LELAKI/WANITA)

 1. Skim Perkhidmatan bagi jawatan Konstabel Polis Orang Asli Gred YP1 yang
  dikeluarkan melalui:
  i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016
  yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.
 2. Syarat-syarat permohonan :-
  a). Terdiri dari Warganegara Malaysia yang berasal dari kaum Orang Asli
  (mengikut tafsiran Akta Orang-orang Asli 1974);
  b). Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun
  pada tarikh tutup iklan;
  c). Kelayakan Akademik:
  i). Lulus Penilaian Menengah Rendah /Sijil Rendah Pelajaran atau
  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YP1: RM1,334.00]; dan
  ii). Kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada
  peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf
  setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  d). Kelayakan Fizikal:
  Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan
  pancaindera seperti berikut:-
  i). Tinggi sekurang-kurangnya 163 sm (lelaki) dan 157 sm (wanita)
  tanpa bersepatu;
  ii). Berat badan sekurang-kurang 50 kg (lelaki) dan wanita
  sekurang-kurangnya 48 kg;
  iii). Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat
  19 hingga 26;
  iv). Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik
  nafas 86 sm (lelaki sahaja);
  2
  v). Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji
  berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan alat
  bantuan;
  vi). Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal
  perubatan berdaftar (kerajaan).
  Jadual Gaji Gaji Minimum Gaji Maksimum
  Gred YP1 : RM 1,334.00 – RM 3,003.00
  Kadar Gaji Tahunan : RM 85.00

Cara Permohonan Jawatan Kosong PDRM 2020

Ini adalah cara untuk anda membuat permohonan.

Klik butang di bawah ini:

Kemudian klik pendaftaran baharu. Dan isikan semua ruangan yang diminta pada borang permohonan online tersebut.

Untuk manual cara mengisi, boleh rujuk panduan ini–> MANUAL.

Selamat mengisi borang permohonan PDRM tahun 2020.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informasi

Perletakan Jawatan Tun Mahathir

Published

on

By

tun mahathir

Telah rasmi, Tun Dr Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Di bawah adalah notis rasmi yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri Putrajaya.

Surat berkenaan tertulis,

 1. Tun Dr Mahathir bin Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini.
 2. Surat tersebut telah dihantar kepada YDP Agong pada jam 1 tengahari.

Penggantin Tun M Sebagai Perdana Menteri?

Masih belum ada kata putus berkenaan siapakah yang akan menjadi pengganti beliau untuk meyandang jawatan Perdana Menteri. Adakah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri?

Kami akan mengemaskini di sini.

Continue Reading

Informasi

Permohonan egtukar Pertukaran Guru Sesi Februari 2020

Published

on

By

guru tukar 2020

Antara perkara yang sering ditunggu-tunggu oleh para pendidik di Malaysia adalah sesi pengisian borang egtukar guru.

Baca: Semakan BSH – Bantuan Sara Hidup

guru tukar 2020

Permohonan egtukar guru bagi sesi Januari 2020 boleh dialkukan dengan mengisi borang secara online pada . website yang telah disediakan.

Permohonan egtukar Februari 2020

Cara membuat permohonan adalah dengan mengisi borang permohonan dengan klik pautan di bawah ini.

Selepas masuk ke laman web berkenaan, login dengan memasukkan ID pengguna dan juga kata laluan.

Terlupa kata laluan?

Jika terlupa kata laluan, klik pautan ini.

Di bawah ini adalah paparan serta penerangan setiap fungsi yang terdapat pada laman web egtukar.

Untuk sebarang bantun cara menggunakan egtukar, boleh lihat di sini.

Pertukaran Suka Sama Suka Egtukar

Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengesahkan bahawa tiada istilah pertukaran suka sama suka. Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3.1975 Panduan Pertukaran Guru.

Continue Reading

Informasi

Keputusan AJL 34

Published

on

By

ajl 34 live

Anugerah Juara Lagu 34 AJL berlangsung pada 9 Februari 2020.Menampilkan 12 lagu berentap dalam anugerah ini. Pastinya setiap peserta ingin merangkul anugerah yang sangat berprestij ini.

Antara anugerah yang terdapat dalam AJL ini adalah, Vokal terbaik, persembahan terbaik dan Juara Lagu dari tempat pertama hingga ketiga.

Di sini kami kongsikan senarai pemenang bagi Anugerah Juara Lagu ke 34 yang berlangsung pada tahun 2020.

Senarai Pemenang AJL 34

VOKAL TERBAIK: Hafiz Suip- Kisah Cinta Kita

PERSEMBAHAN TERBAIK: Hafiz Suip

JUARA LAGU

Tempat Pertama: Naim Daniel- Sumpah

Naib Juara: Amanra- Bangun

Ketiga: Anta Permana – Dato Siti Nurhaliza ft Bob Yusof

Tahniah diucapkan kepada semua pemenang bagi AJL 34. Semoga ini akan meluaskan lagi peluang untuk terus berkarya dalam bidang nyanyian.

Continue Reading

Recent Posts

Bantuan Sara Hidup 2020

SAPS Ibu Bapa

Trending