Permohonan Lanjutan Moratorium Disember 2020 (dibuka 7 Ogos 2020)

Permohonan Lanjutan Moratorium Disember 2020 (dibuka 7 Ogos 2020)

Moratorium adalah kemudahan yang diberikan bank kepada peminjam untuk menangguhkan pembayaran kepada tempoh yang telah dinyatakan tarikhnya.

Disebabkan pandemik COVID-19 masih belum berakhir, kini moratorium akan dilanjutkan tempoh pelaksanaannya sehingga disember 2020.

Disebabkan oleh itu, orang ramai yang berhasrat untuk melanjutkan tempoh ini perlulah membuat permohonan pada bank tempat anda membuat pinjaman.

Ini termasuklah pinjaman perumahan, pinjaman peribadi ataupun pinjaman kenderaan.

Cara Mohon Lanjutkan Moratorium Sehingga Disember 2020

Anda boleh memohon untuk lanjutkan tempoh ini dengan hadir ke bank anda membuat pinjaman.

Permohonan ini dibuka mulai 7 Ogos 2020 bersmaan hari jumaat.

Setakat ini, permohonan online masih tiada lagi dibuka oleh mana-mana bank tempatan.

Anda digalakkan untuk membuat permohonan pada tempoh awal, dan bukan ketika permohonan ini hampir ditutup iaitu pada penghujung September 2020.

Syarat Untuk layak Melanjutkan Moratorium

Anda layak untuk mendapat pelanjutan ini jika anda;

* Mereka yang masih bekerja tetapi gaji terjejas akan menikmati bayaran ansuran bulanan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung jenis pinjaman.

* Individu yang masih bekerja tetapi gaji terjejas atau berkurangan disebabkan oleh COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji, ini bergantung kepada jenis pinjaman.

* Bagi pinjaman sewa beli pula, pihak bank telah menyediakan skim pilihan penjadualan ansuran bersesuaian. ini tertakluk kepada Akta Sewa Beli

Bilakah boleh membuat permohonan melanjutkan moratorium?

Bermula 7 Ogos 2020

Moratorium akan dilanjutkan sampai bila?

Sehingga disember 2020.

Bialakah tarikh tutup permohonan lanjutan ini?

Hujung Sptember 2020.

Adakah semua akan layak menerima kemudahan ini?

Bergantung kepada situasi semasa dan keadaan peminjam.