Semakan Kelayakan PeKa B40 dan Login

Semakan Kelayakan PeKa B40 dan Login

Peka B40 merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu golongan 40% berpendapatan rendah di Malaysia atau lebih dikenali sebagai golongan B40.

Peka B40 juga disebut sebagai Skim Peduli Kesihatan Untuk Kumpulan B40.

Ianya bantuan dari segi rawatan kesihatan yang memfokuskan kepada penyakit tidak berjangkit (NCD).

baca: Skim Perlindungan Nasional Mysalam

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad berkata, pengumuman penurunan had umur penerima skim berkenaan daripada 50 tahun ke atas kepada 40 tahun ke atas bertujuan membantu golongan berpendapatan rendah melakukan saringan pemeriksaan kesihatan agar tindakan pengesanan dan rawatan dapat dilakukan.

Sinar Harian 12 Disember 2019

Maklumat Mengenai Peka B40

  • Bermula sebagai projek perintis dan dijangka boleh membantu 800,000 penerima pada peringkat permulaan.
  • tiada sebarang bayaran dikenakan kepada penerima PeKa B40.
  • Diber kepada penduduk Malaysia yang berada dalam lingkungan pendapatan isi rumah 40% terendah, yang juga dipanggil sebagai kumpulan B40. Kelayakan dalam skim PeKa B40 adalah mengikut syarat berikut:
    • Mestilah merupakan penerima Bantuan Sara Hidup (BSH) dan pasangannya yang berdaftar.
    • Berumur melebihi 40 tahun dan ke atas.
  • Perlu diingat, Pekab40 penyertaannya adalah secara automatik dan tiada sebarang pendaftaran diperlukan.Anda cuma perlu semak kelayakan.

Semakan Kelayakan PeKa B40

Untuk membuat semakan, klik link di bawah ini.

LINK SEMAKAN:KLIK SINI UNTUK SEMAK

Masukkan no kad pengenalan, dan klik butang semak.

Login Ke Dalam PeKa B40

Jika anda adalah ahlik PeKa B40 yang telah berdaftar, anda boleh terus login ke dalam sistem dengan klik butang berikut:

LOGIN PeKa B40

Senarai Klinik PeKa B40

Lebih 2000 klinik tersedia untuk anda mendapatkan rawatan di bawha skim PeKa B40.

Untuk lihat senarai penuh;

SENARAI KLINIKKLIk SINI KLINIK PeKaB40

Pilih mengikut negeri yang anda tinggal, dan klik. Semua paparan senarai klinik akan tersedia.