eGTukar KPM 2023 : Permohonan & Semakan Pertukaran PPP

eGTukar KPM 2023 : Permohonan & Semakan Pertukaran PPP

eGTukar merupakan satu palikasi atas talian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memudahkan proses pertukaran guru di Malaysia bagi pertukaran antara negeri dan juga anta...

Semakan Wang Tidak Dituntut eGumis 2023

Semakan Wang Tidak Dituntut eGumis 2023

Semakan Wang Tidak Dituntut merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara. Ini b...

eKasih: Semakan Status Kelayakan Secara Online

eKasih: Semakan Status Kelayakan Secara Online

**eKasih** merupakan satu sistem yang diwujudkan sebagai pangkalan data bersepadu buat isi rumah mi...

eMaklum : Login Jabatan Akauntan Negara Malaysia

eMaklum : Login Jabatan Akauntan Negara Malaysia

eMaklum adalah salah satu sistem yang dibangunkan oleh kerajaan, di bawah seliaan Jabatan Akauntan ...

ePangkat: Login Semakan Kenaikan Pangkat

ePangkat: Login Semakan Kenaikan Pangkat

ePangkat merupakan satu sistem maklumat kenaikan pangkat fleksibel bagi memenuhi keperluan semua wa...