FSA2 KWSP: Syarat dan Semakan Permohonan Fasiliti Sokongan Akaun 2

FSA2 KWSP: Syarat dan Semakan Permohonan Fasiliti Sokongan Akaun 2

KWSP baru-baru ini mengeluarkan terma dan syarat untuk Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) yang bertujuan untuk membantu ahli KWSP memperoleh pembiayaan peribadi melalui institusi perbankan dengan syarat-syarat tertentu. FSA2 diperkenalkan berdasarkan pengumuman Kementerian Kewangan pada 21 Mac 2023.

Menurut terma dan syarat FSA2, simpanan dalam Akaun 2 hanya boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi melalui Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun. Pembayaran hanya dibuat kepada institusi perbankan setelah ahli mencapai umur 50 hingga 55 tahun, berdasarkan Akta KWSP 1991.

Permohonan pembiayaan peribadi melalui FSA2 akan diuruskan oleh pihak bank. Ahli perlu memenuhi syarat-syarat kelayakan KWSP dan institusi perbankan sebelum membuat permohonan.

Pelaksanaan FSA2 akan dilakukan dalam dua fasa. Ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon pada Fasa 1 yang akan bermula pada 7 April 2023 selama setahun. Tarikh mula Fasa 2 untuk ahli di bawah umur 40 tahun akan diumumkan kemudian.

Permohonan dan semakan syarat

FSA2 boleh diakses oleh semua pencarum mulai 5 April ini pada pautan berikut: https://fsa2.kwsp.gov.my

Ahli KWSP warganegara Malaysia di bawah umur 55 tahun yang mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP mereka boleh membuat notis awal untuk Pengeluaran Umur 50 Tahun atau 55 Tahun. Mereka boleh memohon jumlah maksimum pembiayaan sebanyak RM50,000 dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun.

Kadar faedah atau keuntungan yang akan dikenakan oleh bank-bank yang mengambil bahagian dalam program ini adalah antara 4% hingga 5%, yang lebih rendah daripada kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%.

FSA2 bertujuan untuk membantu ahli KWSP yang mempunyai simpanan dalam Akaun 2 dan pendapatan yang berpatutan bagi memastikan mereka mampu membiayai dan membayar balik tanpa menjejaskan simpanan persaraan mereka. FSA2 menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi dengan impak minimum kepada simpanan persaraan mereka.

KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada umur 50 hingga 54 tahun jika ahli memilih Pengeluaran Umur 50 Tahun, dan pada umur 55 tahun jika ahli memilih Pengeluaran Umur 55 Tahun.

Saat ini, program FSA2 diikuti oleh MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN). KWSP akan mempertimbangkan untuk menambah bank lain pada masa hadapan.