Koleksi Peribahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah

Koleksi Peribahasa Untuk Sekolah Rendah dan Menengah

Peribahasa adalah salah satu aspek penting di dalam pembinaan karangan Bahasa Melayu. Peribahasa, simpulan bahasa, bidalan,dan perumpamaan akan dapat menjadikan karangan yang ditulis menjadi lebih menarik untuk dibaca.

Dari segi pemberian markah penulisan/ karangan, biasanya guru akan memberikan markah lebih jika anda memasukkan peribahasa di dalam karangan anda.

Lebih-lebih lagi peribahasa yang anda masukkan adalah peribahasa yang jarang digunakan oleh orang lain. Penggunaan peribahasa akan menunjukkan bahawa anda seorang yang suka membaca dan banyak perbendaharaan kata dalam Bahasa Melayu.

Di sini kami kongsikan senarai Peribahasa berserta maksudnya yang boleh anda gunakan kelak di dalam penulisan anda. Ada peribahasa yang selalu kita dengar, ada juga yang jarang dan tidak pernah kita dengar.

Koleksi Peribahasa, Simpulan Bahasa, Bidalan dan Perumpamaan

Semoga koleksi dan senarai peribahasa ini dapat membantu and auntuk memperkasa lagi penulisan anda. Gunakan sebaik mungkin peribahasa-peribahasa ini di dalam karangan anda. Anda juga boleh berbincang dengan rakan dan guru anda bagi mendalami maksud setiap peribahasa ini.

Sedikit tips di dalam menulis karangan, pastikan terdapat paling kurang 3 peribahasa di dalam karangan anda. Umum mengetahui, karangan terdiri daripada 3 komponen iaitu, pendahuluan,isi dan juga penutup. Maka,cuba masukkan dalam setiap komponen ini satu peribahasa. Di dalam isi pula, anda boleh meletakkan 1-2 peribahasa di dalamnya. Apabila anda melakukan semua ini, insyaAllah, markah tinggi akan diberikan kepada anda.

Jom kongsikan artikel ini kepada rakan-rakan lain supaya mereka pun dapat mengaplikasikan sama apa yang ada di dalam artikel ini. Kepada guru-guru pula, boleh jadikan ini sebagai bahan untuk mengajar anak murid anda. Terutamanya bagi subjek Bahasa Melayu.