Kertas Kerja Program : Panduan Terbaik

Kertas Kerja Program : Panduan Terbaik

Kertas Kerja Program : Panduan Terbaik. Mesti ramai yang belum tahu apa itu Kertas Kerja Program dan apa kegunaannya. Sedangkan ianya adalah penting dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu program.

Apabila merancang dan melaksanakan suatu program, menyusun kertas kerja program yang tersusun dan menyeluruh sangatlah penting. Kertas kerja program adalah dokumen yang berisi rancangan lengkap tentang tujuan, sasaran, langkah-langkah, maklumat yang perlu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan itu, menulis kertas kerja dengan baik dan sempurna akan memudahkan untuk mendapatan kelulusan bagi memulai projek tersebut. Seandainya, apabila dokumen ini tidak diterima oleh pihak yang berkaitan, kemungkinan untuk cadangan yang telah diberikan atau diajukan akan sangat rendah untuk diterima.

Butiran Diperlukan Dalam Kertas Kerja

Berikut beberapa butiran penting yang perlu disertakan dalam kertas kerja program agar kertas kerja lebih difahami dan diterima.

 1. Pendahuluan - Nyatakan latar belakang program secara ringkas

 2. Matlamat / Objektif

 3. Tarikh

 4. Masa dan aturcara program

 5. Nama AJK yang terlibat sebagai pelaksana

 6. Tempat

 7. Bajet Kewangan

 8. Butiran-butiran lain yang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam kertas kerja ini dengan tujuan memastikan idea atau cadangan yang dinyatakan kertas kerja tersebut mudah difahami dan dipertimbangkan.

Contoh Program / Projek Memerlukan Kertas Kerja

Antara program-program yang memerlukan penyediaan kertas kerja adalah :

1. Program melibatkan pelajar

 • Lawatan sambil belajar

 • Acara sukan tahunan

 • Seminar dan kem motivasi

 • Majlis anugerah

 • Sukaneka

 • Program merentas desa

 • Program pertukaran pelajar

 • Program keceriaan / pembersihan kelas

 • dan lain-lain…

2. Program masyarakat

 • Festival

 • Majlis Perayaan

 • Kempen kesedaran dan kesihatan

 • Acara sukan terbuka perkampungan / daerah

 • dan lain-lain…