Permohonan GKP 3.0 Online Mulai 1 April 2021

Permohonan GKP 3.0 Online Mulai 1 April 2021

Geran Khas Prihatin kini diteruskan lagi kepada GKP 3.0. GKP dilihat dapat meringankan beban PKS yang berada di Malaysia.

Pada GKP 3.0 ini, bantuan yang diberikan adalah sebanyak RM1000 secara one-off.

Namun begitu, tidak semua PKS akan menerima GKP 3.0 ini. Bantuan ini hanya khas kepada mereka yang tidak menerima bantuan sebelum ini pada GKP 1.0 dan GKP 2.0.

Permohonan GKP 3.0 ini boleh mula dibuat pada 1 April 2021.

Permohonan GKP 3.0 Online

Permohonan mula mula diakses pada pautan https://gkp.hasil.gov.my mulai 1 April 2021.

Semakan juga boleh turut di lakukan pada pautan yang sama.

Syarat GKP 3.0

Syarat-syarat kelayakan GKP 3.0 adalah seperti berikut:

  • Tidak pernah menerima bantuan GKP sebelum ini (sama ada GKP 1.0 atau GKP 2.0).
  • Mendaftar perniagaan sebelum 28 Februari 2021.
  • Masih aktif menjalnakan perniagaan.

gkp 3.0 mohon

Bilakah permohonan dibuka?

1 April 2021.

Berapakah jumlah bantuan?

RM1000

Bilakah pembayaran akan dibuat?

Pada Jun 2021.