Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022 : Pemberian Awal Award Wang Tunai

Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022 : Pemberian Awal Award Wang Tunai

Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022 . Melalui pembentangan Belanjawan Kerajaan 2022 telah bersetuju untuk menaikkan jumlah hari maksimum gantian cuti rehat (GCR) daripada 150 hari kepada 160 hari dan membenarkan pemberian awal award wang tunai GCR sebanyak 80 hari mulai Januari 2022.

Untuk pengetahuan, sekiranya pegawai telah mengumpul GCR melebihi 160 hari, maka lebihan GCR yang terkumpul berkenaan boleh digunakan oleh pegawai sebagai cuti rehat pada tahun persaraan.

Cara Memohon & Pengiraan Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022

Ketua jabatan hendaklah menggunakan aplikasi Sistem Pengiraan GCR yang boleh dimuat turun di portal JPAPencen melalui pautan = http://www.jpapencen.gov.my/ untuk bertujuan pengiraan GCR yang tepat bagi pemberian awal award wang tunai GCR.

Ketua jabatan juga perlu memastikan pengumpulan GCR yang dibuat sepanjang tahun oerkhidmatan pegawai adalah betul dan teratur.

Semua dokumen permohonan Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022 pemberian awal award wang tunai GCR yang telah diperakukan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.

  • Gantian Cuti Rehat (GCR) 2022

Syarat Pemberian GCR Awal

Pegawai yang telah memilih Skim Pencen mahupun Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang berhasrat untuk memohon pemberian awal award wang tunai GCR perlu memenuhi syarat-syarat berikut :

  1. Tempoh perkhidmatan pegawai yang boleh dimasuk kira hendaklah tidak kurang daripada 15 tahun
  2. Pegawai yang telah mencapai umur 45 tahun
  3. Jumlah GCR yang terkumpul sebelum permohonan pemberian awal award wang tunai GCR hendaklah sekurang-kurangnya 80 hari
  4. Bebas daripada sebarang prosiding jenayah atau tindakan tattertib
  5. mendapat perakuan daripada ketua jabatan.

Jumlah maksimum pengumpulan GCR yang boleh dibayar award wang tunai sepanjang tempoh perkhidmatan adalah 160 hari.

Pemberian awal award wang tuani GCR sebanyak 80 hari hanya boleh dibuat sekali sahaja sepanjang perkhidmatan pegawai, manakala baki 80 hari GCR terkumpul akan dibayar pada tahun persaraan wajib pegawai.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk solan lazim melalui lampiran ./ gambar di bawah :