SPA8i Daftar Akaun Baru Online

SPA8i Daftar Akaun Baru Online

Suruhanjaya perkhidmatan awam (SPA) merujuk kepada satu badan yang berfungsi mengurus penjawat kerajaan di Malaysia. Pihak SPA ada mewujudkan satu portal mengisi peluang pekerjaan di dalam sektor awal yang dikenali sebagai portal SPA8i. Pada artikel ini kami akan memberi anda panduan cara untuk daftar akaun baru SPA8i online.

Baca: Semakan BSH - Bantuan Sara Hidup

DAFTAR AKAUN BARU SPA8I

SPA8i merupakan portal terbesar di Malaysia bagi membuat permohonan bagi perkhidmatan dalam badan kerajaan. Jika anda belum mempunyai sebarang akaun yang didaftarkan atas nama dan no kad pengenalan anda, anda bolehlah membuat pendaftaran akaun SPA8i yang baru.

daftar spa8i

Pendaftaran Akaun Baru SPA8i

Bagi membuat pendaftaran akaun baru SPA8i, anda bolehlah masuk ke link berikut:
Daftar : http://putra12.spa.gov.my/spa8new/login.jsp
Kemudian lengkapkan semua maklumat yang diminta, setelah selsai melengkapkannya, bolehlah klik daftar. Selesai.

maklumat yang diperlukan semasa mendaftar adalah maklumat diri, maklumat akademik, maklumat kokurikulum  dan diakhir pengisisian borang anda diminta untuk mengesahkan bahwa semua maklumat yang anda masukkan semasa pendaftaran ini adalah benar. Perkara ini bagi mengelakkan anda memasukkan maklumat palsu dan salah ke dalam sistem pendaftaran SPA8i.

Selepas itu, anda bolehlah login menggunakan ID dan kata laluan anda melalui portal berikut:

Klik salah satu server yang dinyatakan di atas ini. Ini kerana ada masanya salah satu server gagal diakses disebabkan masalah dari server.

Selepas membuat pendaftaran, maka anda bolehlah;