Permohonan Cuti Bersalin 90 hari Swasta 2020 Online

Permohonan Cuti Bersalin 90 hari Swasta 2020 Online

Seperti yang diketahui, sektor swasta ada menawarkan kemudahan kepada semua pekerja berkenaan cuti bersalin 90 hari. Ramai juga yang tidak tahu bahawa seorang wanita yang berkerja di sektor swasta dan bersalin, layak mendapat cuti sehingga 90 hari.

Baca: Semakan BSH 2020

cara cuti bersalin

Hal ini berikutan dengan pemindaan akta kerja 1955 yang mana membolehkan perkerja swasta wanita boleh mengambil cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari.

Berikut adalah cara dan prosedur permohonan cuti bersalin sebanyak 90 hari.

Syarat Kelayakan Untuk Mendapat Cuti 90 Hari

Ini adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi membolehkan anda mendapat kemudahan ini:

  • Bersalin selepas hamil 22 minggu.
  • Satu kesalahan kepada majikan jika memberhentikan perkerja di dalam tempoh bersalin.( Kecuali syarikat ditutup).
  • Terhad kepada 5 orang anak untuk mendapat elaun.
  • Tidak dibolehkan bercuti 30 hari lebih awal daripada tempoh bersalin.
  • Jika perkerja wanita tidak ingin mendapat rawatan, ianya boleh dibatalkan kelayakan mendapat elaun.

Cuti Bersalin Bagi Suami?

Cuti bersalin bagi suami adalah bergantung kepada budi bicara syarikat di mana tempat suami berkerja.

Kerajaan juga sedang berusaha menggubal akta yang mana membolehkan suami mendapat paternity leave. Cuti bersalin bagi lelaki.

Cara Permohonan Cuti Bersalin

Cara permohonan adalah dengan terus berurusan dari HR syarikat tempat anda berkerja.

Kami mengucapkan selamat memohon cuti bersalin 90 hari perkerja swasta.