Contoh Minit Mesyuarat (Mudah dan Terbaik)

Contoh Minit Mesyuarat (Mudah dan Terbaik)

Contoh Minit Mesyuarat. Minit mesyuarat adalah catatan formal yang dibuat selama pertemuan atau rapat. Biasanya, minit mesyuarat digunakan untuk merekodkan keputusan, tindakan, dan topik yang dibincangkan semasa pertemuan. Minit mesyuarat biasanya digunakan oleh organisasi, syarikat, mahasiswa dan kumpulan-kumpulan lain yang ingin menguruskan catatan perbincangan mereka dengan teratur.

Minit mesyuarat juga adalah penting dalam sesebuah mesyuarat kerana ia akan menjadi satu panduan dan rujukan untuk pekerja dan orang yang hadir atau tidak untuk mengetahui hasil keputusan sesuatu mesyuarat.

Contoh Minit Mesyuarat

Berikut adalah contoh minit mesyuarat untuk memberikan gambaran tentang struktur dan isi dari sebuah minit mesyuarat.

--------------------------------------------

MINIT MESYUARAT

Nama Mesyuarat : Mesyuarat Jawatankuasa

Tarikh Mesyuarat : 15 Januari 2023

Masa Mesyuarat : 10.00 pagi - 12.00 tengahari

Tempat Mesyuarat : Bilik Mesyuarat, Tingkat 5, Bangunan ABC

Ahli Mesyuarat :

 1. Pengerusi - Encik Ahmad

 2. Setiausaha - Puan Siti

 3. Ahli Jawatankuasa - Encik Sam, Encik Ali, Puan Aisyah

Isu : Menyediakan Rancangan Tahunan untuk Jabatan Kewangan

 1. Pengerusi memulakan mesyuarat pada jam 10.00 pagi dan meminta Setiausaha untuk mengambil rekod kehadiran ahli mesyuarat.

 2. Pengerusi memberi kata alu-aluan dan memperkenalkan agenda mesyuarat hari ini.

 3. Setiausaha membaca minit mesyuarat sebelumnya dan meminta kebenaran daripada ahli mesyuarat untuk menyetujui minit tersebut.

 4. Ahli mesyuarat menyetujui minit mesyuarat sebelumnya.

 5. Pengerusi meminta Setiausaha untuk membentangkan Rancangan Tahunan untuk Jabatan Kewangan.

 6. Setiausaha membentangkan Rancangan Tahunan dan menjelaskan butiran-butiran yang terkandung di dalamnya.

 7. Ahli mesyuarat membincangkan Rancangan Tahunan dan membuat beberapa cadangan untuk diperbaiki.

 8. Setelah perbincangan yang panjang, ahli mesyuarat bersetuju untuk meluluskan Rancangan Tahunan dengan beberapa pembetulan kecil.

 9. Pengerusi menyimpulkan mesyuarat dengan mengucapkan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat dan mengumumkan tarikh mesyuarat seterusnya.

 10. Mesyuarat berakhir pada jam 12.00 tengahari.

  Setiausaha,


(Puan Siti)


Contoh Minit Mesyuarat juga dapat dirujuk seperti di dalam gambar berikut :

Contoh Minit Mesyuarat

Semoga perkongsian mengenai Contoh Minit Mesyuarat ini dapat membantu bagi membuat minit mesyuarat yang mudah dan terbaik.