skim khirat kematian.

BSH 2020

Skim Khairat Kematian BSH 2020

Skim Khairat Kematian merupakan skim di bawah Bantuan Sara Hidup. Ianya diberikan kepada waris penerima BSH yang telah meninggal dunia.Sebanyak RM1,000 akan diberikan kepada waris … Read more

SEMAKAN KELAYAKAN PEKA B40

BSH 2020

Semakan Kelayakan PeKa B40 dan Login

Peka B40 merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu golongan 40% berpendapatan rendah di Malaysia atau lebih dikenali sebagai golongan B40. Peka B40 juga disebut sebagai Skim … Read more

BSH 2020

MySalam Skim Perlindungan B40 RM8000

mySalam merupakan skim perlindungan berbentuk insurans yang diberikan kepada golongan mempunyai pendapatan rendah ataupun disebut sebagai golongan B40. Golongan B40 yang layak akan menerima skim … Read more