Jumlah BKM Bujang diterima pada Bulan September 2022

Jumlah BKM Bujang diterima pada Bulan September 2022

Bulan September 2022 adalah tarikh dimana BKM dijangka dibayar kepada penerima. Kini Bantuan Keluarga Malaysia berada pada fasa ketiga.

Satu jadual yang pernah dipaparkan oleh pihak Hasil adalah jadual bilakah penerima secara tunai boleh mula menuntut secara tunai pembayaran mereka.

Ianya dijadualkan para penerima boleh menuntut bermula 8 September 2022 bagi pembayaran secara tunai di Bank Simpanan Nasional.

Jumlah BKM Fasa 3 yang diterima Golongan Bujang

Kategori bujang adalah antara penerima paling ramai dalam senarai penerima BKM fasa 3.

Bagi bayaran Fasa 3, amaun yang akan dibayar adalah sebanyak RM150. jumlah yang sama bagi kategori bujang berumur 59 ke bawah dan juga bagi kategori bujang berumur 60 tahun ke atas.

Pembayaran BKM bagi kategori bujang diteruskan sehingga fasa 4. Namun, pada fasa 4, tiada pembayaran dikeluarkan bagi golongan bujang berumur 59 ke bawah. Namun, bagi golongan bujang berumur 60 tahun ke atas,akan tetap mendapat bayaran BKM, iaitu sebanyak RM150.

Kesimpulannya, golongan bujang akan mendapat sejumlah RM400 bagi yang berumur 59 ke bawah. Manakala golongan bujang berumur 60 tahun ke atas menerima kesemuanya berjumlah sebanyak RM650.

Sebagai maklumat tambahan, ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak adalah tergolong dalam kategori penerima bujang BKM.

Info lebih jelas mengenai pembayaran BKM bagi bujang, boleh dilihat di bawah ini.

bkm bujang