Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022 : Cara Memohon Online

Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022 : Cara Memohon Online

Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022 : Bantuan ini adalah kemudahan pembiayaan khusus bagi peniaga di Malaysia yang disediakan oleh MARA.

Pemilik perniagaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah layak untuk membuat permohonan pembiayaan mara ini. Pembiayaan ini akan diberi mengikut jenis perniagaan.

Antara pemilik perniagaan yang boleh memohon adalah mereka yang :

  • Milikan tunggal ( Enterprise)

  • Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

  • SDN BHD

Terdapat juga beberapa had pembiayaan bantuan yang boleh anda pohon mengikut jenis perniagaan anda. Antaranya adalah :

Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022

Syarat Umum Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022

Antara syarat yang perlu dipenuhi dalam membuat permohonon adalah :

  • Anda mestilah warganegara Malaysia.
  • Anda hendaklah berumur 18 tahun ke atas.
  • Berdaftar dengan SSM , telah berioperasi melebihi 6 bulan.
  • Menjalankan perniagaan secara fulltime.
  • Bebas dari senarai hitam MARA.

Cara Mohon Bantuan Pembiayaan Perniagaan MARA 2022

Semua permohonan adalah dibuat secara atas talian (online) pada laman web rasmi = https://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai permohonan bantuan MARA ini, anda boleh terus rujuk melalui pautan ini = https://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/public/frmLogin_Pembiayaan.aspx

Soalan Lazim

Apakah jenis perniagaan yang boleh dipohon ?

Semua jenis perniagaan boleh dipohon selagi ia masih mematuhi syariah.

Berapakah had umur bagi pemohon ?

Pemohon hendaklah berumur 18 tahun ke atas.

Siapakah yang boleh memohon ?

1. Milikan tunggal ( Enterprise).
2. Perkongsian / Perkongsian Liabilitui Terhad (PLT).
3. SDN BHD.