Bantuan Khas Penjawat Awam, Pesara: Jumlah dan Tarikh Bayaran

Bantuan Khas Penjawat Awam,  Pesara: Jumlah dan Tarikh Bayaran

Pada majlis peluncuran Ekonomi MADANI: Memperkasa Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah mengumumkan inisiatif pemberian bantuan khas penghargaan bagi penjawat awam dan pesara kerajaan. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah sebagai tanda penghargaan dan memberi sokongan kepada mereka yang telah berkhidmat dengan setia dalam perkhidmatan awam negara.

Jumlah Bantuan Khas Penghargaan untuk Penjawat Awam dan Pesara Kerajaan

Berikut adalah rincian bantuan khas penghargaan yang akan diberikan oleh kerajaan:

KategoriBantuan Khas Penghargaan
Penjawat AwamRM300
Pesara KerajaanRM200

Bantuan Khas Penghargaan RM300 untuk Penjawat Awam

Bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 akan diberikan kepada penjawat awam yang berada pada gred 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Ini mencakup lebih dari 1.3 juta penjawat awam yang sedang berkhidmat dalam pelbagai agensi dan jabatan kerajaan.

Bantuan Khas Penghargaan RM200 untuk Pesara Kerajaan

Selain itu, pesara kerajaan juga akan menerima bantuan khas penghargaan sebanyak RM200. Bantuan ini akan diberikan kepada beberapa kategori pesara kerajaan yang telah memberikan sumbangan besar selama menjalani perkhidmatan awam, termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, serta veteran berpencen dan veteran tidak berpencen.

Tarikh Bayaran dan Masa Pelaksanaan

Pemberian bantuan khas penghargaan ini dijadualkan akan dilaksanakan dalam bulan Ogos 2023.

Harapan dan Impak

Diharapkan dengan pemberian bantuan penghargaan ini, semangat dan motivasi para penjawat awam akan lebih ditingkatkan. Mereka diharapkan akan terus berusaha gigih untuk menyokong hasrat pelaksanaan pembaharuan Ekonomi MADANI, memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, serta membantu ruang fiskal kerajaan dalam merealisasikan gaji baharu perkhidmatan awam.

Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam dan pesara kerajaan diakui sebagai yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas negara dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Oleh itu, bantuan khas ini adalah bentuk penghargaan dan sokongan dari kerajaan kepada mereka yang telah berkhidmat dan terus berkhidmat untuk negara.

Teruskan semangat dalam melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Semoga bantuan khas penghargaan ini dapat membantu meringankan beban dan memberikan semangat baru dalam melangkah ke hadapan. Semoga negara kita terus maju dan sejahtera di bawah kepimpinan dan usaha bersama.