APDM 2023: Login Aplikasi Pangkalan Data Murid

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM), merupakan satu aplikasi atas talian yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Aplikasi ini bertujuan … Continue reading APDM 2023: Login Aplikasi Pangkalan Data Murid