APDM Kehadiran Murid 2020

APDM Kehadiran Murid 2020

APDM Kehadiran Murid 2020.Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) adalah aplikasi atas talian yang merekodkan segala data maklumat murid di sekolah rendah mahupun menengah.

APDM digunakan oleh guru-guru dan juga para pentadbir di sekolah.

Antara fungsi utama APDM selain membuat kemaskini maklumat murid adalah, merekod kehadiran murid.‘

Di sini kami kongsikan cara untuk memasukkan data APDM kehadiran murid 2020.

baca: eOperasi: Modul Pengurusan Guru

APDM Kehadiran Murid 2020

Pertama sekali, login ke dalam sistem APDM dengan klik pautan di bawah ini:

APDM

log in apdm

Anda haruslah login masuk sebegai pentadbir sistem.

apdm

Lihat pada menu di bahagian kiri. Terpapar menu ‘kehadiran’. Klik menu tersebut.

menu kehadiran apdm

Setelah masuk ke dalam menu tersebut. Lihat pada bahagian menu di atas pula. Klik kehadiran harian kelas.

menu bulanan apdm

masuk ke dalam menu kehaidran bulanan, pilih tahun yang mana data kehaidran dimasukkan Kemudian pilih kelas.

cetak kehadiran apdm

Laporan bagi analisis bulanan akan dipaparkan jumlah berapa peratus hadir ke sekolah dan juga jumlah hadir murid mengikut bulan.

Jangan lupa klik cetak lapran untuk mencetak laporan sama ada dalam bentuk fizikal ataupun digital (pdf).

laporan kedatangan murid

Jika anda ingin melihat analisis kehaidranmengikut tarikh yang diingini, klik laporan kedatangan murid.

Selepas itu, analisis laporan akan terpapar biangan murid hadir ke sekolah per bilangan jumlah sebenar murid di dalam kelas berkenaan.

apdm kehadiran individu

Jika anda ingin melihat analisis kehadiran individu sahaja (seorang murid), klik bulan untuk paparkan kehadiran murid secara individu mengikut tarikh.

tidak hadir

Klik pada link untuk melihat sebab murid tidak hadir dan sebab -sebab lain yang berkaitan.

analisa keseluruhan

Laporan keseluruhan akan memaparkan analisa kehaidran murid di dalam kelas tersebut.

Klik ‘cetak’ laporan untuk mencetak atau menyimpan dalam dokuemn berbentuk pdf.

Manual ekehadiran aplikasi

Kini kehadiran murid boleh dilakukan melalui aplikasi mudah alih yang terdaapt di plat store dan app store yang diberi nama eKehadiran Murid. Klik butang di bawah.

Playstore

app store

ekehadiran

Selepas berjaya memuat turun dan install aplikasi ekehadiran, masukkan ID pengguna dan kata laluan.

Kemudian, anda pilih tarikh untuk merekod kehadiran murid. Senarai nama pelajar akan terpapar. Tetapan default bagi setiap murid adalah hadir. Anda perlu menukarnya kepada tidak hadir jika murid berkenaan tidak hadir ke sekolah.

sebab tidak hadir apdm

Selepas tick tidak hadir, pilih sebab ketidahhadiran yang terdiri daripada;

  • Tiada sebab
  • Cuti sakit
  • Ancaman keselamatan.
  • Bencana alam.
  • Urusan keluarga
  • Masalah peribadi
  • Digantung sekolah.

Selepas itu, klik simpan.Melalui aplikasi eKehadiran, anda boleh melihat rekod kehadiran murid bagi 30 hari dari tarikh semasa.

Klik juga hubungi untuk mendapatkan bantuan daripada pegawai meja.